İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
14-20 TEMMUZ 2008

AB KONSEYİ, İSTİHDAM POLİTİKASINA İLİŞKİN SEKİZ KILAVUZ KARARI KABUL ETTİ

AB Konseyi 15 Temmuz 2008 tarihinde, Üye Devletlerin istihdam politikalarına ilişkin 8 kılavuz kararı kabul etti. Kabul edilen kılavuz kararlar doğrultusunda, üye devletlerin ulusal istihdam politikalarını oluşturmaları ve bu konuda ulusal reform politikalarını içeren bir rapor yayımlamaları istendi. Kabul edilen kılavuz kararlar kapsamında; tam istihdamın sağlanması amacıyla uygulanacak istihdam politikalarının, iş hayatının kalitesi ve verimliliğini artırması, sosyal ve bölgesel uyumu geliştirmesi (No. 17); iş hayatı döngüsü temelinde bir yaklaşımın belirlenmesi (No. 18); iş yaratma ve iş arayanlar için işgücü piyasasının daha çekici hale getirilmesi (No.19); işgücü piyasasının ihtiyaçlarına cevap verilmesi (No. 20); sosyal ortakların rolünün de göz önüne alınarak işgücü piyasasında güvenceli esneklik ilkelerinin uygulanması (No. 21); istihdamı artırmaya yönelik işgücü piyasasında gerekli değişikliklerin yapılması (No.22); insani sermayeye yatırım (No. 23); yeni beceri gereksinimlerinin karşılanması amacıyla eğitim ve öğrenim sistemlerinin oluşturulması (No. 24) bulunuyor.

İstihdama yönelik kılavuz kararların 2008-2010 yıllarını kapsayan ve makroekonomik politikalar, mikro ekonomik reformlar ile istihdam politikası alanlarında oluşturulan bütünleşmiş kılavuz kararların bir parçası olduğunu vurgulayan AB Konseyi, söz konusu kararların sürdürülebilir büyüme ve istihdam hedeflerine ulaşmak ile sosyal uyumun desteklenmesi alanlarında önemli bir rol oynadığının altını çizdi. Ayrıca AB Konseyi, kılavuz kararların uygulanmasında, üye devletlerin sosyal taraflar ile ortaklaşa çalışmalar yürütmesi gerektiğini vurguladı. Büyümenin devam ettirilmesinde, eşit fırsatlar ve ayrımcılıkla mücadelenin önemini de değinen AB Konseyi, üye devletlerden istihdam politikalarını uygularken, iyi yönetişim ilkelerini gözetmeleri ile ekonomi, iş ve sosyal alanlarda yaşanan değişiklikleri takip etmelerini istedi. Ülkeler arası işbirliği ve bilgi paylaşımının gerekliliğini de belirten AB Konseyi, başta Avrupa Komisyonu olmak üzere tüm tarafları ortak çalışma yapmaya davet etti.