İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
14-20 TEMMUZ 2008

AB KONSEYİ BALIKÇILIK İLE İLGİLİ ÖNEMLİ KARARLAR ALDI

15 Temmuz 2008 tarihinde Brüksel’de toplanan AB Konseyi, açık denizlerdeki değerli eko-sistemlerin korunmasına ilişkin bir Tüzük kabul etti. Söz konusu Tüzüğün AB Resmi Gazetesi’nde yayımlanmasını takiben, 30 gün içerisinde yürürlüğe girmesi öngörülüyor.

 

Tüzük kapsamında, balıkçılıkta kullanılacak araç ve gereçlerin özel bir balıkçılık iznine tabi olması ve bu iznin, ayrıntılı av planının sunulması sonrasında verilmesi düzenleniyor. Söz konusu av planının; avlanma için seçilen bölge, avlanacak deniz canlıları, avlanma sırasında kullanılacak araç ve gereçlerin özellikleri, deniz yatağının yapısı gibi bilgileri içermesi ve ancak bu bilgilerin balıkçılar tarafından ilgili makamlara iletilmesi halinde, av izninin verilmesi öngörülüyor.

 

AB Konseyi ayrıca, 2008 yılı için Kelt Denizi’nde yüzde 20’lik bir artışı öngören av kotalarına ilişkin bir Tüzük kabul etti. 5174 tona yükseltilen av kotasının; 3725 tonu Fransa’ya, 797 tonu İrlanda’ya, 404 tonu İngiltere’ye, 217 tonu Belçika’ya ve 31 tonu Hollanda’ya ayrıldı. Aynı toplantıda, artan petrol fiyatları karşısında zor durumda kalan balıkçılık sektörü için 2 Milyar Avro’luk acil yardım paketinin serbest bırakılmasına karar verdi.

 

Hatırlanacağı üzere, 9 Mayıs 2008 tarihinde Brüksel, artan petrol fiyatları ile balık avı kotalarını protesto eden yüzlerce balıkçının protestosuna sahne olmuş ve Avrupalı balıkçılar Avrupa Komisyonu, Avrupa Parlamentosu ve Avrupa Konseyi binaları önünde protesto gösterisi yapmışlardı.