İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
14-20 TEMMUZ 2008

EKONOMİK VE MALİ İŞLER KONSEYİ 2009 BÜTÇESİNİN AZALTILMASI PLANINI KABUL ETTİ

Ekonomik ve Mali İşler Konseyi 17 Temmuz 2008 tarihli toplantısında 2009 yılı AB taslak bütçesinin kabul edilmesine oybirliğiyle karar verdi. Böylece, ödemelere ayrılan ödeneğin 1,7 milyar Avro, taahhütlere ayrılan ödeneğin 469,4 Milyar Avro azaltılması planlanıyor. Bütçe usulü, AP’nin 22-23 Ekim 2008 tarihinde yapılacak oturumunda oylanacak. 

Ekonomik ve Mali İşler Konseyi’nde AB bütçe önerisi hakkında birçok eleştiri dile getirildi. Bunlardan biri de gelişmekte olan ülkelerin tarım sektörüne yönelik olarak bütçeden bir fon yaratılmasına ilişkin idi (2008’de 750 milyon Avro, 2009’da 250 milyon Avro). Söz konusu fon Ortak Tarım Politikasının (OTP) kullanılmayan bölümünden karşılanacak. AP üyesi Reimer Böge ise mali perspektifin gözden geçirilmesi yoluyla fon bulunabileceğini, uygulamanın kurumlar arası anlaşmalara ve mali tüzüklere aykırı olduğunu belirtti. Diğer yandan OTP’den artan fonun balıkçılara yardım paketinde ihtiyaç olan 600 milyon Avro için kullanılmadığından yakındı.