İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
14-20 TEMMUZ 2008

AVRUPA KOMİSYONU SÜRDÜRÜLEBİLİR TÜKETİM VE ÜRETİM İÇİN BİR EYLEM PLANI SUNDU

Avrupa Komisyonu, AB ve dünya genelinde iklim değişikliğiyle mücadele, çevre kirliliğinin azaltılması, enerji tasarrufu ve doğal kaynakların korunması amacıyla sanayici ve tüketicileri, çevre dostu ve enerji tasarrufu sağlayan ürünlerin üretilmesi ve tüketilmesine teşvik etmeyi amaçlayan bir eylem planı sundu. Söz konusu ürünlerin piyasaya sürülebilmesi için yaratıcılık ve yenilikçiliğin desteklenmesi ve uygun ürün etiketlemesiyle tüketicilerin ürün tercihlerinde bu tür ürünler hakkında bilgilendirilmesi planlanıyor.

Yeni mevzuat, Ecodesign (Ekotasarım) Direktifinin alanının genişletilmesi, EMAS tüzüğünün (AB’nin gönüllü eko yönetim ve denetim sistemi) gözden geçirilmesi ve AB Ekolabel (eko-etiket) sistemi ve yeşil kamu ihaleleri bildirisini kapsıyor. Söz konusu önlemler paketi üzerinde Mayıs 2009’da bir anlaşmaya varılması planlanıyor.