İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
14-20 TEMMUZ 2008

FRANSA’DA ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİ PAKETİ KABUL EDİLDİ

1958’de yürürlüğe giren Beşinci Cumhuriyet Anayasası’nın 89 maddesinden 46’sını değiştiren reform paketi 21 Temmuz tarihinde 577 milletvekili ve 330 senatörden oluşan Fransız Parlamento Kongresi’nde oylandı. AB’ye yeni üyeliklerin onaylanması için referandumu “beşte üç çoğunluk” şartına bağlayan ve Türkiye’yi de yakından ilgilendiren oylamada, 539 “evet”, 357 “hayır” oyu çıktı.

Devamını Oku

OECD TÜRKİYE RAPORU AÇIKLANDI

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD), Türkiye’nin ekonomik durumuna ilişkin 2008 Raporunu 17 Temmuz 2008 tarihinde açıkladı. Raporda, 2001 krizinin ardından gerçekleştirilen kurumsal ve yapısal reformların sonucunda 2007 yılına kadar yüksek büyüme sağlandığı belirtiliyor

Devamını Oku

AVRUPA PARLAMENTOSU DİLEKÇELER KOMİTESİ’NİN KIBRIS’A GERÇEKLEŞTİRDİĞİ ZİYARETE İLİŞKİN HAZIRLADIĞI RAPOR KOMİTE’DE KABUL EDİLDİ

AP Dilekçeler Komitesi üyelerinin 25-28 Kasım 2007 tarihleri arasında Gazimağusa Mülteci Hareketi’nin (Famagusta Refugee Movement) başvurusu üzerine Kıbrıs adasına gerçekleştirdiği ziyarete ilişkin rapor, Dilekçeler Komitesi’nde 2’ye karşı 22 oyla kabul edildi. Söz konusu rapor, Kapalı Maraş bölgesinin durumuna ve Kıbrıs sorununun çözümüne ilişkin saptamalar ve öneriler içeriyor

Devamını Oku

FRANSA DÖNEM BAŞKANLIĞI’NA İLİŞKİN SON GELİŞMELER

Fransa Dönem Başkanlığı iç pazar ve tüketiciyi koruma konularında önceliklerini açıkladı

Devamını Oku

İSPANYA SENATOSU LİZBON ANTLAŞMASI’NI ONAYLADI

Lizbon Antlaşması, 15 Temmuz 2008 tarihinde İspanya Senatosu’nda 6’ya karşı 232 oyla onaylandı. Bilindiği üzere, İspanya Meclisi de Antlaşma’yı 26 Haziran tarihinde 6 ret ve 2 çekimser oya karşı 322 oyla onaylamıştı. Senato’nun kararının ardından Avrupa Komisyonu Başkanı José Manuel Barroso tarafından yapılan açıklamada, İspanya’da alınan kararın Antlaşma’nın yürürlüğe girmesi yolunda atılan adımların kararlılığını gösterdiği ifade edildi

Devamını Oku

AVRUPA KOMİSYONU FİKRİ MÜLKİYET HAKLARINA İLİŞKİN BİR PAKET KABUL ETTİ

Avrupa Komisyonu 16 Temmuz 2008 tarihinde telif hakları ve sınai mülkiyet haklarına ilişkin düzenlemeleri kapsayan bir paket kabul etti.

Devamını Oku

AB KONSEYİ, İSTİHDAM POLİTİKASINA İLİŞKİN SEKİZ KILAVUZ KARARI KABUL ETTİ

AB Konseyi 15 Temmuz 2008 tarihinde, Üye Devletlerin istihdam politikalarına ilişkin 8 kılavuz kararı kabul etti. Kabul edilen kılavuz kararlar doğrultusunda, üye devletlerin ulusal istihdam politikalarını oluşturmaları ve bu konuda ulusal reform politikalarını içeren bir rapor yayımlamaları istendi. Kabul edilen kılavuz kararlar kapsamında; tam istihdamın sağlanması amacıyla uygulanacak istihdam politikalarının, iş hayatının kalitesi ve verimliliğini artırması, sosyal ve bölgesel uyumu geliştirmesi (No. 17); iş hayatı döngüsü temelinde bir yaklaşımın belirlenmesi (No. 18); iş yaratma ve iş arayanlar için işgücü piyasasının daha çekici hale getirilmesi (No.19); işgücü piyasasının ihtiyaçlarına cevap verilmesi (No. 20); sosyal ortakların rolünün de göz önüne alınarak işgücü piyasasında güvenceli esneklik ilkelerinin uygulanması (No. 21); istihdamı artırmaya yönelik işgücü piyasasında gerekli değişikliklerin yapılması (No.22); insani sermayeye yatırım (No. 23); yeni beceri gereksinimlerinin karşılanması amacıyla eğitim ve öğrenim sistemlerinin oluşturulması (No. 24) bulunuyor.

Devamını Oku

BELÇİKA’DAKİ SİYASİ KRİZ SÜRÜYOR

Belçika Flaman Hıristiyan Partisi lideri ve koalisyon hükümetinin Başbakanı Yves Leterme’in 15 Temmuz’da istifasını sunmasının ardından patlak veren siyasi kriz devam ediyor. Başbakan Leterme, koalisyon ortakları arasında, Belçika’yı oluşturan bölgelere daha fazla yetki verilmesi üzerine anlaşmaya varılması için 15 Temmuz’u son tarih olarak belirlemişti. Ancak, beş partili koalisyon bu tarihe kadar uzlaşmaya varamayınca Leterme Belçika Kralı’na istifasını sunmuştu.

Devamını Oku

AB KONSEYİ BALIKÇILIK İLE İLGİLİ ÖNEMLİ KARARLAR ALDI

15 Temmuz 2008 tarihinde Brüksel’de toplanan AB Konseyi, açık denizlerdeki değerli eko-sistemlerin korunmasına ilişkin bir Tüzük kabul etti. Söz konusu Tüzüğün AB Resmi Gazetesi’nde yayımlanmasını takiben, 30 gün içerisinde yürürlüğe girmesi öngörülüyor.

Devamını Oku

İSRAİL VE HİZBULLAH ARASINDA ESİR DEĞİŞİMİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ

İsrail ve Hizbullah arasında varılan anlaşma gereği Temmuz 2006’da Hizbullah tarafından kaçırılan iki İsrail askerinin cenazesi, 16 Temmuz’da beş Lübnanlı mahkum ile değiştirildi. Uluslararası Kızılhaç Örgütü’nün arabuluculuğunda gerçekleştirilen değişim ile İsrail aralarında Samir Kantar’ın da bulunduğu 5 Lübnanlı mahkum ve 199 cenazeyi, iki askerinin cenazeleri ile değişmeyi kabul etti.

Devamını Oku

EKONOMİK VE MALİ İŞLER KONSEYİ 2009 BÜTÇESİNİN AZALTILMASI PLANINI KABUL ETTİ

Ekonomik ve Mali İşler Konseyi 17 Temmuz 2008 tarihli toplantısında 2009 yılı AB taslak bütçesinin kabul edilmesine oybirliğiyle karar verdi. Böylece, ödemelere ayrılan ödeneğin 1,7 milyar Avro, taahhütlere ayrılan ödeneğin 469,4 Milyar Avro azaltılması planlanıyor. Bütçe usulü, AP’nin 22-23 Ekim 2008 tarihinde yapılacak oturumunda oylanacak.

Devamını Oku

AVRUPA KOMİSYONU SÜRDÜRÜLEBİLİR TÜKETİM VE ÜRETİM İÇİN BİR EYLEM PLANI SUNDU

Avrupa Komisyonu, AB ve dünya genelinde iklim değişikliğiyle mücadele, çevre kirliliğinin azaltılması, enerji tasarrufu ve doğal kaynakların korunması amacıyla sanayici ve tüketicileri, çevre dostu ve enerji tasarrufu sağlayan ürünlerin üretilmesi ve tüketilmesine teşvik etmeyi amaçlayan bir eylem planı sundu.

Devamını Oku

AB’DE SANAYİ ÜRETİMİ MAYIS AYINDA DÜŞTÜ

AB İstatistik Kurumu Eurostat’ın 14 Temmuz’da açıkladığı verilere göre Mayıs 2008’de sanayi üretimi Avro Alanı’nda %1,9 ve AB-27’de %1,4 düştü.

Devamını Oku