İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
28 TEMMUZ - 3 AĞUSTOS 2008

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ’NİN AVRUPA BİRLİĞİ’NE UYUM ÇALIŞMALARINA İLİŞKİN SON GELİŞMELER

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Ferdi Sabit Soyer, 30 Temmuz tarihinde düzenlediği basın toplantısında, KKTC’nin Birlik müktesebatına uyum amacıyla gerçekleştirdiği çalışmalar hakkında bilgiler verdi. Başbakan Soyer, Kıbrıs Türk halkının çözüme hazır olması için AB müktesebatına ilişkin çalışmaların en kısa zamanda tamamlanmasının önemini vurguladı. Aynı zamanda, Ocak 2008 tarihinde Avrupa Komisyonu ile işbirliğinde kabul edilen Kılavuz Belge’de, uyum sürecinin dört aşamadan oluştuğunu belirtti. Söz konusu dört süreç şunlardır:

  • İlgili müktesebat faslının tanıtıcı sunumunun yapılması ve KKTC’deki mevcut durumun ortaya koyulması,
  • AB’deki durumla karşılaştırma yapılması ve önceliklerin belirlenmesi,
  • Uyum programının hazırlanması,
  • Programda saptanan hedeflerin AB kaynaklarıyla nasıl destekleneceğinin belirlenmesi.

Ferdi Sabit Soyer, Mart 2008 ayında üzerinde çalışmalara başlanan 12 fasıldan 8’inde (Ulaştırma, İstatistik, Sosyal Politika ve İstihdam, Sermayenin Serbest Dolaşımı, Mali Hizmetler, Şirketler Hukuku, Rekabet Hukuku ve Kamu Alımları) ilk uyum stratejilerinin hazırlandığını; diğer 4 fasılda ise (Çevre, Tüketicinin ve Sağlığın Korunması, Gıda Güvenliği, Veterinerlik ve Bitki Sağlığı, Tarım ve Kırsal Kalkınma) strateji taslaklarının en kısa zamanda açıklanacağını belirtti. Söz konusu fasıllara ilişkin çalışmaların tamamlanmasını takiben 14 fasılda daha girişimlerin başlatılacağı açıklandı. Öte yandan, Başbakan, en önemli konulardan biri olan kamu reformu konusunda Bakanlar Kurulu tarafından dört adet komite oluşturulduğunu ifade etti. Çalışmalar kapsamında ayrıca, 2009–2010 bütçesinde AB uyumuna yönelik öncelik sıralamalarının yapıldığı vurgulandı.