İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
28 TEMMUZ - 3 AĞUSTOS 2008

AVRUPA BİRLİĞİ’NDE İSTİHDAM ORANI 2007 YILINDA ARTTI

Araştırmanın bulgularına göre, 15–64 yaş arası nüfusun istihdam oranı 2002’de % 62,1 iken, 2006’da % 64,5, 2007’de ise % 65,4 oldu. İstihdam oranı %70’in üzerinde olan ülkeler, Danimarka (% 77,1), Hollanda (% 76), İsveç (% 74,2), Finlandiya (% 70,3), Avusturya (% 71,4), İngiltere (% 71,3) ve GKRY (% 71). 

Malta (% 55,7), Polonya (% 57), Macaristan (% 57,3), İtalya (% 58,7) ve Romanya’da (% 58,8) istihdam oranı % 60’ın altında kaldı.

AB-27’de kadınların istihdam oranı 2002’de % 53,6 ve 2006’da % 57,3 iken 2007’de % 58,3’e yükseldi. 2007’de en yüksek kadın istihdam oranları Danimarka (% 73,2), İsveç (% 71,8), Hollanda (% 69,6) ve Finlandiya’da (% 68,5) kaydedilirken, en düşük istihdam oranları Malta (% 36,9), İtalya (% 46,6) ve Yunanistan’da (% 47,9) görüldü.

Kadın ve erkek istihdam oranları arasındaki farkın en düşük olduğu ülkeler Finlandiya (4 puan), İsveç (5 puan), Litvanya (6 puan) olurken farkın en fazla olduğu ülkeler, Malta (37 puan), Yunanistan (27 puan), İtalya (24 puan) ve İspanya (22 puan) oldu.

 

Aynı dönemde, 55-64 yaş arası nüfusun istihdam oranı da artış gösterdi. Söz konusu oran, 2000’de % 36,8 ve 2006’da % 43,5 iken, 2007’de % 44,7’ye yükseldi. Bu yaş aralığında en yüksek istihdam oranları, İsveç (% 70), Estonya (% 60) ve Danimarka’da (% 58,6) kaydedildi. En düşük istihdam oranları Malta (% 28,3), Polonya (% 29,7) ve Lüksemburg’ta (% 32) görüldü.

2007 verilerine göre, AB-27’de çalışan nüfusun % 18,2’si yarı zamanlı (part-time) olarak çalışıyor. En yüksek yarı zamanlı çalışma oranı, Hollanda’da (% 46,8) kaydedilirken, bu ülkeyi, Almanya (% 26), İngiltere (% 25,5) ve İsveç (% 25) takip ediyor. En düşük yarı zamanlı çalışma oranları ise Bulgaristan (% 1,7), Slovakya (% 2,6), Macaristan (% 4,1) ve Çek Cumhuriyeti’nde (% 5) gerçekleşti.