İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
17-23 KASIM 2008

TÜRKİYE – AB KARMA İSTİŞARE KOMİTESİ’NİN (KİK) 25. TOPLANTISI PARİS’TE YAPILDI

Türkiye-AB Karma İstişare Komitesinin (KİK) 25. toplantısı, 18–19 Kasım 2008 tarihlerinde AB Dönem Başkanı Fransa’nın başkenti Paris’te yapıldı. Toplantıda, "Sivil Toplum Örgütlerinin Türkiye'nin Katılım Sürecindeki Rolü", "AB ve Türkiye'de KOBİ'lerin Finansmana Erişimi" ve "AB ve Türkiye'de Tüketici ve Sağlık Politikaları" konuları ele alındı.

Toplantı sonucunda kabul edilen ortak bildiride, Slovenya dönem başkanlığı döneminde yalnızca iki faslın açılmasından doğan memnuniyetsizlik dile getirilerek şu anki dönem başkanı Fransa'ya yeni fasılları ivedilikle açması çağrısında bulunuldu. Öte yandan, Türk Hükümetine de, başlıklar için belirlenmiş açılış kriterlerinin yerine getirilmesi için gerekli adımları atması tavsiye edildi. Avrupa Komisyonu ve Türk hükümetinin, müzakerelerle ilgili hususlarda KİK ve Türk sivil toplum kuruluşlarına danışması ve onları sürekli bilgilendirmesi çağrısında bulunulan bildiride, KİK'in, AB ve Türkiye'deki sivil toplum kuruluşlarına katılım sürecine dair bilgi aktarımı konusunda aktif rol oynayacağının altı çizildi.

Türkiye'ye yeni bir Anayasa hazırlaması ve gerekli tartışmaların yapılması için açık ve kesin bir takvim belirlemesi çağrısında bulunulan bildiride, Anayasa'da temel özgürlüklerin ve vatandaşlık haklarının pekiştirilmesi hususunun açıkça belirtilmesinin önem taşıdığı vurgulandı ve Hükümete, bu reformlar hakkında sivil toplumla geniş uzlaşı arayışı içinde olması tavsiye edildi. KİK üyeleri, KOBİ'lerin, ekonomik istikrar, sosyal gelişme ve işsizliğin önüne geçilerek yeni istihdam yaratılması için oynadığı role de vurgu yaptı. Türkiye'de şirketlerin yüzde 99'unun KOBİ olduğu ve KOBİ'lerin istihdamın yüzde 77'sini karşıladığı ifade edilirken; KOBİ'lerin yüzde 56'sının ihracat yapamadığı, yüzde 46'sının ise yeterli fonlara erişemediği vurgulandı ve KOBİ'lerin finansman sorunlarına çare bulunması istendi.

Ortak bildirinin sendikal haklarla ilgili bölümünde ise, Türk hükümeti, Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) sözleşmelerine uygun yasal düzenlemeleri, söz vermesine rağmen yerine getirmediği için eleştirildi.

Bildiride son olarak, sağlık ve tüketici haklarıyla ilgili olarak, Türkiye'ye uluslararası standartlarda gerekli düzenlemeleri yapması çağrısında bulunuldu.

Bir sonraki KİK toplantısı, 25–26 Nisan 2009 tarihlerinde İstanbul'da yapılacak.