İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
17-23 KASIM 2008

“AVRUPA’DA İSTİHDAM 2008 RAPORU” YAYIMLANDI

Avrupa Komisyonu tarafından, AB üye ülkelerine ait istihdam politikalarının analizi, oluşumu ve uygulamasında kullanılan “Avrupa’da İstihdam 2008 Raporu” yayımlandı. Geçen yıllarda olduğu gibi, AB’nin istihdam politikası gündemindeki önemli konulara ışık tutan ve 1 Ocak 2008-31 Aralık 2008 tarihlerini kapsayan rapor, AB üye ülkelerindeki istihdamın yanı sıra, göç, genişleme sonrası AB içi işçi hareketliliği, iş kalitesi ve eğitim ile istihdam arasındaki ilişki gibi konulara ilişkin kapsamlı bilgiler içeriyor. Avrupa Komisyonu tarafından yayımlanan söz konusu rapora, http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=119&langId=en adresinden ulaşabilirsiniz. 

“Avrupa’da İstihdam 2008 Raporu”nda öne çıkan bazı konular ise şöyle:

İstihdam:

Raporda, 2008 yılının ilk yarısında istihdam oranında ciddi bir yavaşlama olmasına rağmen, 2007 yılından itibaren AB içerisinde 3,5 milyon yeni istihdam sağlandığı belirtiliyor. 2008 yılının ikinci yarısında yaşanan küresel mali krize dikkat çekilen raporda, söz konusu krizin ve uluslararası piyasalardaki çalkalanmanın, net istihdam oranında ciddi bir risk yaratacağı vurgulanıyor.

Göç hareketleri ve istihdama etkileri:

2008 yılı istihdam raporuna göre, üçüncü ülkelerden AB’ye olan göç son yıllarda artış eğiliminde. 2000 yılından bu yana AB’ye çalışmak üzere gelen üçüncü ülke vatandaşları, AB sınırları içerisinde çalışan üçüncü ülke vatandaşlarının yaklaşık üçte birini oluşturuyor. Raporda özellikle Orta ve Güney Amerika ülkelerinden, 2004 yılında AB üyesi olan Doğu ve Orta Avrupa ülkelerine büyük bir göç akımının olduğu vurgulanırken, söz konusu göçlerin AB’nin ekonomik büyüme ve istihdamını olumlu, mevcut istihdam oranları ve maaşları ise sınırı düzeyde etkilediği belirtiliyor. Raporda söz konusu üçüncü ülke vatandaşlarının başta inşaat olmak üzere ev işleri, otel ve restoran sektörleri, market ve perakende satış gibi geniş bir yelpazede çalıştıkları belirtiliyor.

AB içi hareketlilik:

AB üye ülkeleri arasındaki işçi hareketliliği ile ilgili sayısal verilere de yer verilen raporda, 2003 ve 2007 yılları arasında, 2004 yılında AB’ye üye olan ülke vatandaşlarının, AB-15 ülkelerindeki oranının ise yüzde 0,2’den, yüzde 0,5’e çıktığı belirtiliyor. Aynı dönemlerde AB-15 ülkelerinde yaşayan Romanya ve Bulgaristan vatandaşlarının oranı ise yüzde 0,2’den, yüzde 0,5’e çıkmış durumda. AB-15 ülkelerinde yaşayan AB-15 üyesi ülkelerin vatandaşlarının oranı ise aynı dönemde yüzde 1,6’dan yüzde 1,7’e yükselmiş durumda. AB-15’de yaşayan üçüncü ülke vatandaşlarının oranı ise yüzde 3,7’den yüzde 4,5’e yükselmiş.

AB içi işçi hareketliliğinin tüm AB üye ülkelerine eşit olarak yayılmadığının vurgulandığı raporda, söz konusu hareketliliğin işçi kabul eden ve işçi veren bazı AB üye ülkelerine odaklandığı belirtiliyor. Bu kapsamda Romanya ve Bulgaristan’dan gelen işçi akımı özellikle İspanya ve İtalya’da yoğunlaşırken, Litvanya, Polonya, Güney Kıbrıs, Slovakya ve Estonya diğer işçi göçü veren ülkeler.

İş kalitesi:

AB-27’de iş kalitesine ilişkin sunulan veriler (maaş, iş memnuniyeti, çalışma koşulları, işyeri güvenliği, işyerinde bağımsız hareket edebilme, cinsiyet eşitliği, eğitim ve yeteneklerin geliştirilmesine tanınan olanaklar vb.) 1995-2004 yılları arasında AB genelinde iş kalitesinin arttığını ortaya koymaktadır. Bu kapsamda İrlanda, Finlandiya, Belçika ve Avusturya’da iş kalitesinde yükselme gözlenirken, Polonya ve Estonya’da iş kalitesinde düşüş vardır.