İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
17-23 KASIM 2008

AB TARIM VE BALIKÇILIK KONSEYİ, 18-20 KASIM TARİHLERİNDE BRÜKSEL’DE GERÇEKLEŞTİRİLDİ

AB Tarım ve Balıkçılık Konseyi, Dönem Başkanı Fransa’nın Tarım ve Balıkçılıktan Sorumlu Bakanı Michel Barnier’in başkanlığında 18-20 Kasım tarihlerinde Brüksel’de gerçekleştirildi. Konsey’de, Ortak Tarım Politikası’nın (OTP) geleceğini yakından ilgilendiren OTP ‘sağlık taraması’na ilişkin önemli kararlar üzerinde uzlaşmaya varıldı. Böylelikle, geçtiğimiz Mayıs ayında Slovenya Dönem Başkanlığı döneminde Avrupa Komisyonu tarafından yayımlanan öneriler neticesinde başlatılan müzakereler sonuçlandırılmış oldu.

OTP reformu kapsamında ‘sağlık taraması’na ilişkin varılan siyasi anlaşma ile tek ödeme sisteminin geliştirilmesi; tarımsal piyasa yönetimi araçlarının modernize edilmesi; iklim değişikliği ile mücadele, su yönetimi ve biyoçeşitliliğin korunması gibi yeni alanlara odaklanılması hedefleniyor.

Bu doğrultuda, Konsey’de tartışılan konulardan bazıları şunlar:

  • Yeni kriz yönetimi araçlarının oluşturulması, 
  • Mali yardımların kırılgan sektör, bölge ya da üretim şekillerine yönlendirilmesi,
  • Süt kotalarının kademeli olarak azaltılmasına yönelik kapsamlı ve dengeli bir süt paketi oluşturulması: Bu çerçevede, üye devletler tarafından uygulanan süt kotalarının 2015 yılına kadar toplam  %5 oranında (her yıl %1) artırılması ve 2015 yılında tamamen kaldırılması planlanıyor. Bunun yanı sıra, sektördeki durumun değerlendirilmesine yönelik olarak, 2010 ve 2012 yıllarında iki rapor hazırlanması ve kotaların artırılmasından olumsuz şekilde etkilenmesi muhtemel üreticilere yönelik tedbirlerin uygulamaya koyulması öngörülüyor.
  • Kırsal kalkınma tedbirlerinin güçlendirilmesi: Halihazırda % 5 olan modülasyonun (üreticilere yapılan doğrudan ödemelerin ulusal kırsal kalkınma programlarının geliştirilmesi için azaltılması) 2013 yılına kadar kademeli olarak artırılarak, tespit edilen başlıca sorunların çözümüne kaynak sağlanması (iklim değişikliği ile mücadele, yenilenebilir enerji, biyoçeşitliliğin korunması, su yönetimi, yenilikçilik) amaçlanıyor. 

Bunun yanı sıra Konsey’de, okullarda dengeli beslenme alışkanlıklarının teşvik edilmesine yönelik olarak,  90 milyon Avro’luk bütçeye sahip yeni bir program oluşturularak, öğrencilere bedava sebze ve meyve dağıtılması kararlaştırıldı.

Balıkçılık alanında ise Fransa Dönem Başkanlığı’nın özel önem verdiği, Baltık Denizi’ndeki morina balığı stoklarının iyileştirilmesine yönelik Tüzük önerisi üzerinde uzlaşma sağlandı. Toplantıda, ayrıca,  2009’da Norveç ile imzalanması öngörülen balıkçılık anlaşmasının ikinci tur müzakereleri, Ortak Balıkçılık Politikası’nın basitleştirilmesi, Topluluk balıkçılık politikasına uygulanan kontrol sisteminin reformu konuları ele alındı.