İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
17-23 KASIM 2008

EĞİTİM, GENÇLİK, KÜLTÜR VE GÖRSEL-İŞİTSEL KONSEYİ TOPLANTISI BRÜKSEL’DE GERÇEKLEŞTİRİLDİ

20-21 Kasım 2008 tarihlerinde Brüksel’de gerçekleştirilen Eğitim, Gençlik, Kültür ve Görsel-İşitsel Konseyi toplantısı kapsamında çeşitli konularda kararlar alındı.

AB Dönem Başkanı Fransa’nın Eğitim ve İletişim Bakanı Christine Albanel başkanlığında yapılan Kültür oturumunda, öncelikli olarak Avrupa mirasının güçlendirilmesinin önemi vurgulandı. Öte yandan, 26 Eylül 2008’de Paris’te düzenlenen Çokdillilik Konferansı’nın üzerinde durularak görsel-işitsel politika alanında yer alan çalışmaların; tercüme, canlı performans ve yayımlanma bakımından üye devletler tarafından desteklenmesi kararlaştırıldı. Ayrıca, AB’nin dış ilişkilerinde kültürler arası diyaloğun ve kültürel-dilsel çeşitliliğin güçlendirilmesi konusunda uzlaşmaya varıldı. Son olarak, mimarinin teknik boyutunun yanı sıra, ekonomik, sosyal, çevresel ve kültürel boyutlarının ön plana çıkarılmasının gerektiğine değinildi.

Görsel-işitsel oturumunda ise, Avrupa dijital kütüphanesi önerisinin desteklenmesi ve geliştirilmesi üzerinde fikir birliğine varıldı. Konsey sonucunda çevrimiçi hizmete açılan kütüphanenin iki milyondan fazla belgeye erişim sağladığı ifade edildi (bkz. http://www.europeana.eu/portal/). Bu bağlamda, kişisel verilerin, ifade özgürlüğünün ve fikri mülkiyet haklarının korunmasının önemi vurgulanarak dijital çevrenin genişlemesi karşısında korsancılıkla mücadelenin daha etkin hale getirilmesi kararlaştırıldı.

Fransa Spor, Gençlik ve Gönüllüler Sektörü Bakanı Bernard Laporte başkanlığında yapılan Gençlik oturumu sonucunda iki önemli belge kabul edildi:

  • Gençlerin sağlığı ve iyi durumları hakkında karar: Söz konusu karar, kamu sağlığı politikalarında ve gençlik politikalarında sağlığa ilişkin konularda, gençlere özel bir önem verilmesini öngörüyor. Böylece, gençlerin sağlıklarını ilgilendiren konularda daha etkin yer almaları hedefleniyor.
  • Avrupa’da genç gönüllülerin hareketliliği hakkında öneri: Bu öneri, gençlerin, ağlar ve değişim programları aracılığıyla tüm üye devletlerde faaliyet gösterebilmelerini kapsıyor.

Yüksek öğrenim konulu oturumun başkanlığı Fransa Yüksek Öğrenim ve Araştırma Bakanı Valérie Pécresse tarafından yapılırken, toplantıda genel olarak öğrencilerin hareketliliği üzerinde duruldu. Hatırlanacağı üzere, bu konu Fransa Dönem Başkanlığı’nın öncelikleri arasında yer alıyor. Öğrenci hareketliliğinin toplumsal ve mesleki bütünleşme için olduğu kadar Avrupa ekonomisinin küresel dünyada rekabet edebilirliği açısından da büyük önem taşıdığı vurgulandı. Öte yandan, 1,7 milyonun üzerinde öğrencinin yararlandığı Erasmus programının halen istenen düzeye gelmediği ve Avrupalı öğrencilerin yalnızca %4’ünün, eğitim kurumlarının da %20’sinin söz konusu programdan yararlandığı ifade edildi. Sonuç bildirgesinde, üye devletlerin her gence hareketlilik projelerinde yer alma fırsatı vermesi gerektiği belirtildi.

Son olarak, Avrupa Komisyonu, hareketlilik konusunda 2010 yılı sonuna kadar ara dönem raporu hazırlamaya davet edildi.