İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
17-23 KASIM 2008

2009 YILI “AVRUPA YARATICILIK VE YENİLİKÇİLİK YILI” OLARAK İLAN EDİLDİ

AB Konseyi tarafından 19 Kasım 2008 tarihinde alınan karar doğrultusunda, 2009 yılı, “Avrupa Yaratıcılık ve Yenilikçilik Yılı” olarak ilan edildi. Bu bağlamda, 2009 yılı boyunca üye devletlerin; yaratıcılığı hayatboyu öğrenme kapsamında geliştirmelerinin ve yenilikçiliği, girişimciliğin güçlendirilmesi amacıyla kullanmalarının desteklenmesi kararlaştırıldı. Mevcut programlar çerçevesinde AB’nin aşağıda yer alan faaliyetlere mali yardım sağlayacağı açıklandı:

  • Yaratıcılığın önemi ve yenilikçiliğin kapasitesi hakkında farkındalığın artırılması,
  • İyi uygulama örneklerinin yaygınlaştırılması,
  • Önemli mesajların iletilmesi amacıyla bilgilendirme çalışmaları gerçekleştirilmesi,
  • Birlik çapında ve ulusal düzeyde anketler yapılması.