İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
26 OCAK-1 ŞUBAT 2014

Avrupa Komisyonu, AB ve ABD arasında yürütülen TTYO müzakereleri için bir danışma kurulu oluşturdu

Avrupa Komisyonu, 27 Ocak 2014 tarihinde ABD ile Transatlantik Ticaret ve Yatırım Ortaklığı (TTYO) için yürütülen müzakere sürecine destek sağlamak amacıyla bir danışma grubu oluşturdu. Söz konusu danışma kurulu tüketicinin korunması, iş kanunu, çevre, kamu sağlığı gibi farklı alanlarda uzman olan ve tarım, sanayi ve hizmet sektörlerini temsil eden 14 kişiden oluşuyor.

Avrupa Komisyonu, Kurul’un oluşturulmasıyla TTYO müzakere sürecinde tüm paydaşlarla daha yakın bir diyalog ve daha iyi bir görüş alışverişi sağlanmasını amaçlıyor. Kurul, TTYO müzakerelerinde belirli konularda ortaya çıkan tartışmaları değerlendirip Avrupalı müzakerecilere görüş bildirmekle görevlendirildi. Bu sayede, müzakere edilen TTYO’nun AB ve ABD arasında yapılan ticareti kolaylaştırması ve Avrupa’daki tüm vatandaşların bu anlaşmadan faydalanmalarını sağlamak konusunda Avrupa Komisyonu’na yardımcı olması bekleniyor.

İlk gayrı resmi toplantısı 21 Ocak 2014 tarihinde gerçekleştirilen Danışma Grubunun ilk resmi toplantısının ise 25 Şubat 2014 tarihinde yapılması öngörülüyor.

Söz konusu danışma grubu hakkında daha detaylı bilgilere Avrupa Komisyonu’nun http://trade.ec.europa.eu/doclib/press/index.cfm?id=1019 internet sayfasından ulaşılabilir.