İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
26 OCAK-1 ŞUBAT 2014

AB Konseyi Hırvatistan hakkında “aşırı açık prosedürü” başlattı

AB Konseyi, Temmuz 2013’te AB üyesi olan Hırvatistan hakkında “aşırı açık prosedürü” (excessive deficit procedure) başlattı. Buna göre, Hırvatistan’ın bütçe açığını 2016’ya kadar GSYİH’nin yüzde 3’ünün altına çekmesi gerekiyor. Avrupa Komisyonu’nun 2013 yılı sonbahar tahminlerine göre, gerekli önlemler alınmadığı takdirde, Hırvatistan’ın bütçe açığının GSYİH’ye oranı yüzde 6’yı aşacak. Bunun temel nedeni ekonomik daralma olarak gösterilirken, ekonomik faaliyetlerin 2008’den bu yana yüzde 12 oranında daraldığı tahmin ediliyor. Komisyon’un 2013 yılı sonbahar tahminlerine göre, Hırvatistan’ın kamu borcunun GSYİH’ye oranı 2013 yılında yüzde 59,7 olarak kaydedildi. Eğer kamu borcunun kontrol altında tutulması için gerekli önlemler alınmazsa, bu oranın da 2014 yılında kamu borcu için belirlenen eşik değer olan yüzde 60 oranını geçmesi bekleniyor.

Konsey, Hırvatistan’ın bütçe açığını 2016’ya kadar yüzde 3’lük referans değerin altına çekmesi gerektiğini belirtti. Konsey’in belirlediği hedeflere göre, 2014 yılında Hırvatistan’ın bütçe açığının GSYİH’ye oranını yüzde 4,6’ya; 2015’te yüzde 3,5’e ve 2016’da ise yüzde 2,7’ye indirmesi gerekiyor.

Konsey tarafından yapılan açıklamaya göre, Hırvatistan’ın gerekli önlemleri 30 Nisan 2014 tarihine kadar alması ve belirlenen hedefleri yerine getirmek için uygulayacağı strateji konusunda bilgi vermesi gerekiyor.