İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
26 OCAK-1 ŞUBAT 2014

Avrupa Komisyonu, kendi ülkesi dışında herhangi bir üye ülkede ikamet eden AB vatandaşlarının, yerel seçimlere katılımına ilişkin 4 tavsiye açıkladı

Avrupa Komisyonu’nun Adalet, Temel Haklar ve Vatandaşlıktan Sorumlu Üyesi Viviane Reding, 29 Ocak 2014 tarihinde, İngiltere, Malta, GKRY, Danimarka ve İrlanda’ya, bu ülke vatandaşlarının bir başka AB üye ülkesine yerleşmeleri halinde o ülkede yapılan yerel seçimlerde oy haklarını yitirmelerine sebep olan düzenlemeleri nedeniyle, bağlayıcılığı olmayan bazı tavsiyelerde bulundu. Almanya ve Avusturya’ya da tavsiyelerin yer aldığı açıklamada Viviane Reding, bu tür uygulamaları haksız bulduğunu ve bir an önce değiştirilmesi gerektiğini de vurguladı.

Mevcut AB antlaşmaları çerçevesinde, bir AB üye ülke vatandaşının yerel seçimlerde oy kullanıp kullanamayacağının belirlenmesi yetkisinin söz konusu üye ülkede olduğunu ifade eden Avrupa Komisyonu’nun Adalet, Temel Haklar ve Vatandaşlıktan Sorumlu Üyesi, bunun kimi durumlarda AB’de vatandaşların serbest dolaşımı ve vatandaşların haklarını olumsuz etkileyebildiğini ifade etti. Serbest dolaşımın AB vatandaşlarına yeni haklar getirebileceğini belirten Reding, hiçbir şekilde mevcut hakların kısıtlanmaması gerektiğini de söyledi.

Avrupa Komisyonu tarafından konuya ilişkin yayımlanan araştırma ise, vatandaşı olduğu bir AB üye ülkesi dışında başka bir AB üye ülkesinde ikamet eden kişilerin, vatandaşı oldukları AB üye ülkesindeki yerel seçimlere katılımı ile ilgili farklı uygulamaların bulunduğunu ortaya koyuyor. Araştırmaya göre, örneğin GKRY’de seçimlere en az altı ay kala ikamet etmeyen GKRY vatandaşları, yerel seçimlerde oy kullanamıyor. İngiltere’de ise, yerel seçimlerde oy kullanabilmek için son 15 yıl, İngiltere’de ikamet etme zorunluluğu bulunuyor. Danimarka’da ise yerel seçimlerde oy kullanmak isteyen ve Danimarka dışında ikamet eden vatandaşlar, seçimlerden sonraki iki yıl içerisinde ülkeye geri dönme niyetleri var ise seçimlere katılabiliyor. İrlanda’da ise bu zaman, 18 ay.

Söz konusu uygulamalardan hareketle Avrupa Komisyonu tarafından hazırlanan tavsiyeler ise, AB üye ülke vatandaşlarının bir başka AB üye ülkesine yerleşmeleri halinde o ülkede yapılan yerel seçimlerde oy haklarını yitirmelerinin önüne geçmeyi hedefliyor. Avrupa Komisyonu yayımladığı 4 ayrı tavsiye ile ulusal mevzuatlarda oy kullanabilme hakkına kısıtlama getiren düzenlemelerin değiştirilmesini talep ediyor.