İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
26 OCAK-1 ŞUBAT 2014

ILO’nun 2011 tarihli sözleşmesi için yeşil ışık

AB Konseyi’nden 28 Ocak 2014 tarihinde yapılan açıklamada, Uluslararası Çalışma Örgütü’nün (ILO) yerli işçilere ilişkin düzenlemeleri kapsayan 2011 tarihli sözleşmesinin kabul edilmesi yönünde Üye Devletlerin onay verdiği duyuruldu. Açıklamada, söz konusu sözleşmenin, yerli işçilerin haklarını mevcut AB müktesebatından çok daha fazla koruduğu ve başta işçilerin sosyal güvenlik sistemlerinden faydalanması olmak üzere birçok konuda daha ileri standartlara sahip olduğu ifade edildi. Avrupa Komisyonu ayrıca üye ülkeleri, 2015 yılı Mart ayı sonuna kadar ilgili ILO sözleşmesini onaylamaya çağırdı.