İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
26 OCAK-1 ŞUBAT 2014

TRAN Komitesi Tek Avrupa Hava Sahası 2+ teklifine ilişkin raporu kabul etti

Tek Avrupa Hava Sahası 2+ Paketi’ne ilişkin Rumen Hıristiyan Demokrat Parlamenter Marian-Jean Marinescu tarafından hazırlanan rapor, Avrupa Parlamentosu (AP) Ulaştırma (TRAN) Komitesi’nde 1 “hayır” oyuna karşılık 26 “evet” oyuyla 30 Ocak 2014 tarihinde onaylandı, 4 AP üyesi ise çekimser oy kullandı.

Tek Avrupa Hava Sahası’nın yeniden şekillendirilmesini amaçlayan Tek Avrupa Hava Sahası 2+ Paketi, iletişim ve hava durumu tahmini gibi hava kontrol desteği hizmetlerinin rekabete açılmasına ilişkin bir teklif içeriyor. Komisyon teklifi, yeni hizmet sağlayıcıların piyasaya katılımını artırmak üzere hava seyrüseferi alanında farklı hizmet sağlayıcıları arasında katı bir yapısal ayrım getiriyor. Ancak, sendikalar ve birlikler bu yaklaşıma karşı çıkıyorlar. Avrupa Ulaşım İşçileri Federasyonu (European Transport Workers’ Federation – ETF) mensubu işçiler hava trafiği yönetiminin dogmatik bir şekilde serbestleştirildiğini savunarak teklifi protesto etti. Bu nedenle, 30 Ocak’ta on AB Üye Devlet’inde hava trafiği büyük ölçüde aksadı.

Komisyon, hava durumu tahmini, havacılık bilgi sistemleri ve bazı teknik hizmetler başta olmak üzere bir takım hava destek hizmetlerinin hava trafiği kontrolünden ayrılmasını amaçlıyor. Böylece, hava trafiği kontrol hizmetleri ve destek hizmetlerinin farklı şirketler tarafından sağlanmasının önü açılmış olacak. Komisyon, bu hizmetlerin rekabete açılması için hayati bir rol oynayacağını belirtiyor.

TRAN Komitesi, konuya ilişkin raporun birinci okumasında hizmetlerin ayrılması zorunluluğunu geri çekmesine karşın, destek hizmetlerindeki tekelci oluşumların önüne geçmek için bir değişiklik önergesi getirdi. Buna göre, hava hizmeti sağlayıcıları iş planlarını oluştururken, destek hizmetleri için birkaç şirketten gelen teklifi değerlendirmekle; mali açıdan ve kalite açısından en avantajlı teklifi seçmekle yükümlü olacak.

Hizmet sağlayıcılarının seçilmesine ilişkin kurallar Komisyon tarafından ileriki bir tarihte açıklanacak. Ancak, 2004/18/EC Sayılı AB kamu İhale Yönergesi’ndeki ilkelere uyulması gerekecek. AP üyeleri ayrıca, rapora konunun gözden geçirilmesine ilişkin bir madde de ilave ettiler. Buna göre, bu alanlardaki hizmetlerin rekabete açılmasının etkileri 1 Ocak 2016’da Komisyon’un sunacağı rapor ışığında değerlendirilecek.

Söz konusu raporun, Mart ayında gerçekleştirilecek AP Genel Kurulu’nda ele alınması bekleniyor.