İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
26 OCAK-1 ŞUBAT 2014

Ulaştırma alanında yeni AB Ajansı: INEA

2014 yılı ile birlikte, 2006 yılında Trans-Avrupa Ağları Programı’nın yürütülmesini sağlamak üzere kurulan Trans-Avrupa Ağları Yürütme Kurulu’nun (Trans-European Transport Network Executive Agency − TEN-T EA) ismi, İnovasyon ve Ağ Yürütme Ajansı (Innovation and Networks Executive Agency – INEA) olarak değiştirildi. Bu kapsamda, INEA ulaştırmaya ek olarak, enerji, telekomünikasyon ve araştırma alanlarında görevler üstlenecek.

1 Ocak 2014 itibarıyla faaliyete geçen INEA, Avrupa’yı Birleştirme Aracı (Connecting Europe Facility – CEF) ve Ufuk 2020 Programı (Horizon 2020) kapsamında fon sağlanacak projelerin uygulanması ile ilgili sorumluluklara sahip. AB teşviklerinden yararlanan projelerin uygulanması, yararlanıcılara teknik destek sağlanması ve Avrupa Komisyonu’na geri bildirimde bulunulması INEA’nın sorumlulukları arasında bulunuyor.

Yeni ajansın, 30 milyon avrosu CEF, 7 milyon avrosu ise Ufuk 2020 kapsamında kullanılmak üzere 37 milyon avroluk bir bütçeyi yönetmesi bekleniyor. Ofisi Brüksel’de bulunan INEA’nın, hâlihazırda 105 çalışandan oluşan kadrosunun yeni görevleri etkin bir şekilde yerine getirebilmek için artırılması öngörülüyor.