İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
24-30 KASIM 2008

AB ADALET VE İÇİŞLERİ KONSEY TOPLANTISI BRÜKSEL’DE GERÇEKLEŞTİRİLDİ

 AB Adalet ve İçişleri Konsey toplantısı, 27-28 Kasım 2008 tarihlerinde Brüksel’de gerçekleştirildi. Toplantıya AB Dönem Başkanı Fransa’nın İçişleri Bakanı Michele Alliot-Marie, Göçmenlik ve Ulusal Kimlik Bakani Brice Hortefeux ve Adalet Bakanı Rachida Dati başkanlık etti. AB üye ülke İçişleri Bakanları, Adalet Bakanları ve ilgili diğer Bakanların hazır bulunduğu toplantıya, Avrupa Komisyonu’nu temsilen Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Jacques Barrot katıldı.

Toplantıda Hindistan'ın Bombay kentinde 180'i aşkın kişinin ölümüne yol açan terör saldırıları kınanırken Bakanlar, başta terörle mücadele olmak üzere, göç ve iltica, ırkçılık ve yabancı düşmanlığı ile mücadele gibi konuları ele aldılar. Toplantıda ele alınan konulara ilişkin ayrıntılar ise şöyle:

Hindistan’daki terör saldırısı: AB üye ülke İçişleri ve Adalet Bakanları Hindistan’da yaşanan terör saldırısını kınarken, konu ile ilgili olarak gerekli her türlü yardımın, Hindistan hükümeti ile koordineli bir şekilde bölgeye ulaştırılacağını belirttiler. AB üye ülke bakanları ayrıca, Hindistan'ın Bombay kentinde yaşayan tüm AB üye ülke vatandaşlarının, kendi ülkelerinin diplomatik temsilciliği olmaması halinde var olan herhangi bir AB üye ülke temsilciliğine başvurabileceğini belirttiler.

Terörle mücadele: AB üye ülke İçişleri ve Adalet Bakanları, 19 Eylül 2008 tarihinde Avrupa Birliği Terörle Mücadele Koordinatörü olarak göreve başlayan Gilles de Kerchove tarafından hazırlanan rapor kapsamında, terör ile mücadele alanındaki öncelikleri belirledi. Terör ile daha etkin mücadele edilmesi konusunda Bakanlar, üye ülkelerde terör olaylarını engellemek üzere, terör ve organize suçlar ile ilgili şüphelilere yönelik bir erken uyarı mekanizmasının kurulmasına karar verirken, söz konusu mekanizmanın Schengen Bilgi Sistemi (Schengen Information System) ile eşgüdümlü olarak ilerleyeceğini vurguladılar. Bakanlar ayrıca söz konusu sistemin yasal olarak bağlayıcı olması için gerekli hukuki düzenlemelerin yapılmasına karar verdi. Terörle mücadele alanında Bakanlar ayrıca, AB içerisinde havayolu yolcu bilgilerinin paylaşımı ve aktarımı ile ilgili önergeye ilişkin çalışmaları değerlendirdiler.

Gürcistan ile vize kolaylığı ve geri kabul anlaşmaları: AB üye ülke İçişleri ve Adalet Bakanları toplantıda, Gürcistan ile vize kolaylığı ve geri kabul anlaşmalarının imzalanmasına yönelik müzakere sürecini başlatma kararı aldı. Hatırlanacağı üzere Avrupa Komisyonu Eylül 2008 tarihinde bu konuda taslak bir yetki belgesi hazırlamıştı. Avrupa Komisyonu tarafından yürütülecek müzakere sürecinde, Schengen alanındaki kısa süreli kalışlar için Gürcistan vatandaşlarına vize kolaylığı getirilmesini yanı sıra (35 Avro vize ücreti) AB sınırları içerisinde yasadışı olarak çalışan Gürcistan vatandaşlarının Gürcistan’a iade edilmesi öngörülüyor.

Göç ve iltica: AB üye ülke İçişleri ve Adalet Bakanları toplantıda “Göçe Yönelik Küresel Yaklaşım” ile ilgili önemli konulara vurgu yaptılar. Bakanlar bu kapsamda, AB ile göçe kaynaklık eden ve transit ülkeler arasında ortaklıkların güçlendirilmesi gerektiğini anımsatarak, yasal göç kanallarının teşvik edilmesi, göçmenlerin entegrasyonu, sağlık ve göç, kalkınma politikası, göçmenlerin geri kabulü gibi konuların değişik platformlarda tartışılmaya devam etmesi gerektiğini belirttiler. Bakanlar, yasal göç konusundaki politikaların, üçüncü ülke menşeli kişilerin üye ülkelerde yasal olarak istihdamı ve yüksek nitelikli işçilerin AB’ye girişi ve yerleşimi konularındaki Direktifler temelinde geliştirileceğinin altını çizdiler. Yasa dışı göçmenleri çalıştıran işyerlerine uygulanacak yaptırımlar hakkındaki Direktif konusunda ise müzakerelere devam edileceğinin sinyalini veren Bakanlar, yasa dışı göçmenlerin kendi ülkelerine gönderilmesi konusunda ortak standart ve usuller belirlemeye yönelik Direktif’in bir an önce sonuçlandırılmasının da öncelikler arasında yer aldığını belirttiler.

Iraklı mülteciler: AB İçişleri ve Adalet Bakanları ayrıca, Iraklı mültecilerin AB üye ülkelerine kabulü konusunda önemli konuları ele aldı. Bu kapsamda Bakanlar söz konusu kabulün gönüllülük temelinde olması gerektiğini ve Üye Devletlerin kabul kapasitelerinin göz önüne alınması gerektiğini belirttiler. Bakanlar 10.000 civarında Iraklı mültecinin AB’ye kabulünü öngördüklerini vurguladı.

AB Adalet ve İçişleri Konsey toplantısında AB üye ülke İçişleri ve Adalet Bakanları ayrıca 5 önemli yasal düzenlemeyi kabul etti. Kabul edilen düzenlemeler ise şöyle:

  • Irkçılık ve yabancı düşmanlığı ile mücadeleye ilişkin çerçeve karar;
  • Güvenlik güçleri ve cezai konularda işbirliği kapsamında, kişisel verilerin korunmasına ilişkin çerçeve karar;
  • Gözaltı işlemlerine yönelik karşılıklı tanımaya ilişkin çerçeve karar;
  • Terörün tanımını tadil edilen çerçeve karar;
  • Adli konularda yargılamanın karşılıklı tanınmasına ilişkin çerçeve karar.