İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
24-30 KASIM 2008

LİZBON ANTLAŞMASI’NIN ONAYLANMASINA İLİŞKİN SON GELİŞMELER

Çek Cumhuriyeti Anayasa Mahkemesi, 26 Kasım 2008 tarihinde aldığı karar doğrultusunda, Lizbon Antlaşması’nın Çek Cumhuriyeti Anayasası ile uyumlu olduğuna hükmetti. Kararda, Antlaşma’nın onay sürecinin Çek Cumhuriyeti Meclisi ve Senatosu tarafından 1 Ocak 2009’a kadar başlatılabileceği belirtiliyor. Mahkeme’nin söz konusu davaya ilişkin görüşmeleri 25 Kasım tarihinde, Devlet Bakanı Vaclav Klaus ve Başbakan Yardımcısı Alexandr Vondra tarafından sunulan gerekçelerin dinlenmesi ile başlamıştı. Vaclav Klaus, Lizbon Antlaşması uyarınca AB’ye devredilecek yetkilerin yeterli demokratik denetimin dışına çıkacağını öne sürmüştü. Alexandr Vondra ise, egemen devletlerden oluşması gereken AB’nin bu Antlaşma sonucunda federasyona dönüşebileceğini iddia etmişti.

İrlanda Parlamentosu içerisinde, ülkenin AB’deki geleceğini araştırmak üzere kurulan alt-komite tarafından 27 Kasım tarihinde açıklanan raporda, 12 Haziran’da referanduma sunulan konuda veya değiştirilmiş bir halinde yeniden halkoylamasına gidilmesinin önünde yasal bir engel bulunmadığı ifade ediliyor. Öte yandan, raporda Antlaşma’nın reddedilmesinden bu yana, İrlanda’nın AB içerisindeki müzakere gücünün azaldığı vurgulanıyor. Bu bağlamda, ülkenin ulusal çıkarlarının savunulması gereken çevre, enerji, iklim değişikliği, tarım reformu ve mali kriz gibi konularda İrlanda’nın etkinliğinin azaldığına değiniliyor. Raporda hükümete yönelik önerilerde bulunulmazken, Antlaşma’ya tarafsızlık, vergilendirme ve kürtaj konularında eklenebilecek bazı deklarasyonlar sonucunda ikinci kez referanduma gidilmesinin gerektiği üzerinde duruluyor.