İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
24-30 KASIM 2008

BM GÜVENLİK KONSEYİ, AB SİVİL GÖREV GÜCÜNÜN KOSOVA’YA GÖNDERİLMESİNE ONAY VERDİ

Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi, 26 Kasım’da yaptığı toplantıda, AB Polis ve Adalet Gücü EULEX’in Kosova’ya gönderilmesine onay verdi.  Her ne kadar söz konusu görev gücünün sevkine ilişkin düzenlemeler ve BM Genel Sekreteri Ban Ki-moon’un altı maddelik planına ilişkin olarak Kosovalı ve Sırp yetkililer arasında anlaşmazlıklar bulunsa da, AB yetkilileri, görev gücünün, Sırpların çoğunlukta olduğu ülkenin Kuzeyindeki bazı bölgeler de dâhil olmak üzere,  Aralık başlarında faaliyete geçebileceğini düşünüyor. Sivil gücün şu an için 744 olan personel sayısının da, gelecek günlerde 1.300’e yükseltilmesi bekleniyor.

Bilindiği üzere, Kosova’nın 17 Şubat 2008’de Sırbistan’dan bağımsızlığını ilan etmesinin ardından AB, Kosova’ya, polis ve gümrük görevlileri ile hukukçulardan oluşan sivil bir görev gücü gönderilmesine karar vermiş ve 16 aylık ilk dönem için 205 milyon Avro ayrılan gücün operasyon planlarını (OPLAN) da onaylamıştı (Bkz. 18–24 Şubat tarihli İKV e-bülteni).

Yine hatırlanacağı üzere, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Ban Ki-Moon tarafından, 12 Haziran 2008 tarihinde, Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi’ne, Kosova yönetimine ve Sırbistan’a, Kosova’da barışın ve hukukun üstünlüğünün tesis edilmesi amacıyla görev yapacak BM ve Avrupa Birliği (AB) görev gücüne ilişkin bir rapor sunulmuştu. Raporda AB’nin, uluslararası polis ve yargı ile gümrük konularında artan yetkilere sahip olacağı ifade edilmiş; BM Kosova Geçici Yönetim Güçleri’nin (UNMIK) ise, gözetim ve denetim görevlerini yerine getireceği belirtilmişti. Raporda, aynı zamanda, UNMIK’in, Kosova ile Sırbistan arasında ortak çıkar alanlarında diyalogun geliştirilmesine ve Kosova’nın uluslararası anlaşmalarda yer almasına katkıda bulunmasının öngörüldüğü de belirtilirken; Güvenlik Konseyi farklı bir karar almadıkça, 1244 sayılı Karar’ın Kosova’da yasal çerçeveyi sağlayacağı vurgulanmıştı (Bkz. 9–15 Haziran tarihli İKV e-bülteni).