İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
24-30 KASIM 2008

AVRUPA KOMİSYONU NÜKLEER GÜVENLİĞE İLİŞKİN YENİ YÖNERGE TASLAĞINI KABUL ETTİ

Avrupa Komisyonu 26 Kasım 2008 tarihinde nükleer güvenliğe ilişkin yönerge taslağını kabul etti. Avrupa Birliği içerisindeki santrallerin temel yükümlülüklerini ve nükleer güvenliğe ilişkin genel kuralları düzenleyen yönerge ile AB vatandaşlarının nükleer güvenlik konusundaki endişelerinin giderilmesi amaçlanıyor.

Nükleer santrallerin taşıdığı sınır ötesi riskler bilinmesine rağmen güvenlik önlemleri konusundaki ulusal düzenlemeler sınırlı düzeyde uyumlaştırıldı. Öte yandan AB düzeyinde nükleer enerji kullanımına artan ilgi beraberinde nükleer güvenliğin geliştirilmesini getirdi. Tüm bu hususlar dikkate alındığında Komisyon tarafından kabul edilen yönerge taslağının üye devletlerin nükleer enerji kullanma hakkına halel getirmeksizin nükleer enerji güvenliğinin artırılması ve sürdürülmesini, ulusal nükleer enerji denetim kurumlarının rolünün artırılmasını amaçladığı görülüyor. Komisyon’un yönerge taslağında, Üye devletlerin ulusal nükleer enerji denetim kurumlarının tüm etkilerden bağımsız olmalarını sağlamaları, bunun yanında söz konusu kurumların güvenliği tehdit etmesi durumunda nükleer santralleri kapatma ya da lisanslarını geri alma hakkına sahip olmaları gerektiği belirtiliyor. Bu kurumların kendi işleyişlerinin denetlenebilmesi için de en az 10 yılda bir uluslararası gözden geçirmeye tabi tutulmaları öngörülüyor.

Konuyla ilgili bir açıklama yapan Avrupa Komisyonu’nun Enerjiden Sorumlu Üyesi Andris Piebalgs yeni yönerge taslağı sayesinde artan nükleer güvenlikten en fazla AB vatandaşlarının faydalanacağını dile getirdi. Üye devletlerin ortak bir referans düzenlemeye sahip olacaklarına dikkat çeken Andris Piebalgs buna dayanarak daha sıkı kurallar uygulayabilmelerine zemin hazırlandığını ifade etti.

Nükleer güvenlik konusunda AB düzeyinde düzenlemelerin yapılması 2003 yılından bu yana gündemdeydi. Bilindiği üzere hâlihazırda 15 AB ülkesi nükleer santrallere sahip, Birliğin toplam elektriğinin 1/3’ü nükleer enerjiden elde ediliyor. Ayrıca nükleer enerjinin kullanılmasını destekleyenler düşük karbon kaynağı olmasından dolayı iklim değişikliğiyle mücadelede güçlü bir silah olduğuna dikkat çekiyorlar. Dile getirilen bir diğer avantaj petrol ve doğalgaza kıyasla fiyatların değişken olmaması.

Komisyon tarafından hazırlanan yönerge teklifine http://ec.europa.eu/energy/nuclear/safety/doc/2008_nuclear_safety_directive_proposal_council_proposal_euratom.pdf adresinden ulaşmak mümkün.