İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
24-30 KASIM 2008

GÖÇ VE KALKINMAYA İLİŞKİN İKİNCİ AVRUPA-AFRİKA BAKANLAR KONFERANSI GERÇEKLEŞTİRİLDİ

AB Dönem Başkanı Fransa’nın başkenti Paris’te 25 Kasım 2008 tarihinde gerçekleştirilen İkinci Avrupa-Afrika Bakanlar Konferansı’nda, yaklaşık altmış ülke ve yirmi uluslararası kuruluşun temsilcisi bir araya geldi. Fransa Dönem Başkanlığı’nın girişimiyle düzenlenen konferansta, göçe küresel yaklaşım çerçevesinde, yasal göçün teşvik edilmesi, yasadışı göçle mücadele ve göç ile kalkınma politikaları arasında sinerji yaratılması konuları ele alındı. Konferansın bitiminde, ilgili taraflar, söz konusu hususlarda çok yıllı bir işbirliği programı üzerinde uzlaşmaya vardı.

Söz konusu işbirliği programı, Avrupa ve Afrika arasındaki işbirliğini geliştirmeyi amaçlayan üç toplantının sonuçlarına dayanıyor. Mart 2008’de Rabat’ta (yasal göç), Mayıs 2008’de Ouagadougou’da (yasadışı göç) ve Temmuz 2008’de Dakar’da (göç ve kalkınma)  yapılan toplantılarda göç alanında hızla hayata geçirilmesi gereken bir dizi tedbir benimsenmişti.

Hatırlanacağı gibi, Avrupa-Afrika Bakanlar Konferansı’nın ilki Temmuz 2006’da Fas’ın Rabat şehrinde gerçekleştirilmişti.