İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
24-30 KASIM 2008

İKV’DEN HAFTAYA BAKIŞ

Geçtiğimiz hafta içinde Türkiye-AB ilişkileri açısından önemli gelişmeler yaşandı. Türkiye-AB Karma Parlamento Komisyonu’nun 60. toplantısının yanında, Avrupa Parlamentosu Dış İlişkiler Komitesi Raportörü Ria Oomen-Ruitjen tarafından Türkiye’nin 2008 yılı ilerleme raporu hakkındaki karar tasarısı açıklandı.

Devamını Oku

TÜRKİYE-AB KARMA PARLAMENTO KOMİSYONU 60. TOPLANTISI YAPILDI

Türkiye-AB Karma Parlamento Komisyonu (KPK) 60. Toplantısı, 27–28 Kasım 2008 tarihlerinde Ankara’da yapıldı. Eşbaşkanlar AKP Milletvekili Yaşar Yakış ve AP üyesi Hollandalı Parlamenter Joost Lagendijk`in açış konuşmaları ile başlayan toplantının ilk oturumunda, "Türkiye`deki Siyasi Durum ve AB Katılım Müzakere Süreci" ele alındı.

Devamını Oku

AVRUPA PARLAMENTOSU TÜRKİYE TASLAK RAPORU’NU HAZIRLADI

Avrupa Parlamentosu (AP) Türkiye Raportörü Ria Oomen-Ruijten tarafından hazırlanan taslak rapor 21 Kasım tarihinde açıklandı. Hatırlanacağı gibi AP raporu, her yıl Komisyon’un İlerleme Raporu’nu takiben hazırlanıyor ve Türkiye’nin kaydettiği ilerlemeye ilişkin Parlamento’nun görüşlerini içeriyor.

Devamını Oku

İKV TARAFINDAN AVRUPA PARLAMENTOSU-TÜRK SİVİL TOPLUM DİYALOĞU KAPSAMINDA BİR TOPLANTI DÜZENLENDİ

“Avrupa Parlamentosu-Türk Sivil Toplum Diyaloğu” toplantıları kapsamında, Avrupa Parlamentosu Hıristiyan Demokrat Grup Üyesi Sayın Jan Zahradil (Çek Cumhuriyeti), Avrupa Parlamentosu Uluslar Avrupası için Birlik Grubu üyesi Ewa Tomaszewska (Polonya) ve Lidové Noviny gazetesi Avrupa Temsilcisi Katerina Šafarikova (Çek Cumhuriyeti), İktisadi Kalkınma Vakfı’nın davetlisi olarak İstanbul ve İzmir’de 25-26 Kasım 2008 tarihlerinde temaslarda bulundu.

Devamını Oku

AB ADALET VE İÇİŞLERİ KONSEY TOPLANTISI BRÜKSEL’DE GERÇEKLEŞTİRİLDİ

AB Adalet ve İçişleri Konsey toplantısı, 27-28 Kasım 2008 tarihlerinde Brüksel’de gerçekleştirildi. Toplantıya AB Dönem Başkanı Fransa’nın İçişleri Bakanı Michele Alliot-Marie, Göçmenlik ve Ulusal Kimlik Bakani Brice Hortefeux ve Adalet Bakanı Rachida Dati başkanlık etti.

Devamını Oku

LİZBON ANTLAŞMASI’NIN ONAYLANMASINA İLİŞKİN SON GELİŞMELER

Çek Cumhuriyeti Anayasa Mahkemesi, 26 Kasım 2008 tarihinde aldığı karar doğrultusunda, Lizbon Antlaşması’nın Çek Cumhuriyeti Anayasası ile uyumlu olduğuna hükmetti.

Devamını Oku

BM GÜVENLİK KONSEYİ, AB SİVİL GÖREV GÜCÜNÜN KOSOVA’YA GÖNDERİLMESİNE ONAY VERDİ

Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi, 26 Kasım’da yaptığı toplantıda, AB Polis ve Adalet Gücü EULEX’in Kosova’ya gönderilmesine onay verdi.

Devamını Oku

AVRUPA KOMİSYONU NÜKLEER GÜVENLİĞE İLİŞKİN YENİ YÖNERGE TASLAĞINI KABUL ETTİ

Avrupa Komisyonu 26 Kasım 2008 tarihinde nükleer güvenliğe ilişkin yönerge taslağını kabul etti. Avrupa Birliği içerisindeki santrallerin temel yükümlülüklerini ve nükleer güvenliğe ilişkin genel kuralları düzenleyen yönerge ile AB vatandaşlarının nükleer güvenlik konusundaki endişelerinin giderilmesi amaçlanıyor.

Devamını Oku

KOMİSYON BÜYÜME VE İSTİHDAMA YÖNELİK EKONOMİ KURTARMA PLANINI SUNDU

Komisyon 26 Kasım 2008 tarihinde yayınladığı bir bildiriyle bir ekonomik önlemler planı sundu. Söz konusu plan ile ülke bazında alınan önlem ve gerçekleştirilen faaliyetlerle Birlik bazında harekete geçirilmesi planlanan araçlar ortaya koyuluyor.

Devamını Oku

GÖÇ VE KALKINMAYA İLİŞKİN İKİNCİ AVRUPA-AFRİKA BAKANLAR KONFERANSI GERÇEKLEŞTİRİLDİ

AB Dönem Başkanı Fransa’nın başkenti Paris’te 25 Kasım 2008 tarihinde gerçekleştirilen İkinci Avrupa-Afrika Bakanlar Konferansı’nda, yaklaşık altmış ülke ve yirmi uluslararası kuruluşun temsilcisi bir araya geldi.

Devamını Oku