İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
1-7 ARALIK 2008

AVRUPA KOMİSYONU, DOĞU SINIRIYLA KOMŞULUK POLİTİKASINI GELİŞTİRMEK ÜZERE BİR ÖNERGE HAZIRLADI

Avrupa Komisyonu 3 Aralık’ta hazırladığı önergeyle, Kafkaslar ve doğu sınırında yer alan altı ülkeyle ‘Doğu Ortaklığı’ projesinin hayata geçirilmesini önerdi. Buna göre, Ukrayna, Gürcistan, Azerbaycan, Moldova, Ermenistan ve Belarus ile komşuluk ilişkilerini geliştirmeye yönelik ortaklık projesiyle ilgili öneriler, 11–12 Aralık tarihlerinde Avrupa Konseyi’nin onayına sunuldu. Önerilere yeşil ışık yakıldığı takdirde, projenin Nisan 2009’da Çek Cumhuriyeti dönem başkanlığı sırasında uygulamaya konması tahmin ediliyor.

Komisyon Başkanı José Manuel Barroso, yaptığı basın açıklamasında, projenin bu ülkelerdeki siyasal ve ekonomik reformların önündeki engellerin aşılması yolunda önemli bir girişim olduğunu vurgularken; bu ülkelerdeki istikrar ve refah ortamının AB’ye stratejik kazanç sağlayacağını ifade etti. Şimdilik Birliğe katılım perspektifinin ortaklık projesinde yer almadığını belirten Barroso, gelecekte bu tür bir açılımın mümkün olabileceğini de sözlerine ekledi. Komisyonun Dış İlişkilerden Sorumlu Üyesi Benita Ferrero-Waldner ise, projenin amacını bu ülkelerdeki reform süreçlerine katkıda bulunmak olarak niteledi.

Komisyon, iki taraflı olarak serbest ticaret başta olmak üzere belli konularda ortaklık anlaşmaları yapılmasını ve yasama ile yürütme alanında ‘kurumsal yapılanma’ gibi düzenlemeler yapılmasını öngörüyor. Diğer yandan, çok taraflı olarak ise, dört alanda stratejik bir platform oluşturulmasını talep ediyor. Önergede bu alanlar, demokrasi ve iyi yönetişim, enerji güvenliği ve ekonomik bütünleşme, AB politikalarıyla uyum ile reformları desteklemek üzere kadrolar arası bağlantılar kurulması olarak sıralanıyor.