İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
1-7 ARALIK 2008

AB ÜYE ÜLKE ÇEVRE BAKANLARI KONSEY TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİRİLDİ

AB üye ülke Çevre Bakanları Konsey toplantısı 4 Aralık 2008 tarihinde Brüksel’de gerçekleştirildi. AB Dönem Başkanı Fransa’nın Ekoloji, Enerji, Sürdürülebilir Kalkınma ve Şehir ile Ülke Planlama Bakanı Jean-Louis Borloo ile Fransa’nın Ekolojiden Sorumlu Devlet Bakanı Nathalie Kosciusko-Morizet’in başkanlık ettiği Konsey toplantısında biraraya gelen AB üye ülke Çevre Bakanları, başta iklim değişikliği ile mücadele olmak üzere, ormanların korunması, cıvanın insan sağlığı ile çevre üzerindeki etkileri, genetiği değiştirilmiş ürünler gibi konuları ele aldı.

Çevre Bakanları tarafından Konsey toplantısı kapsamında ele alınan konulara ilişkin ayrıntılar ise şöyle:

  • İklim değişikliği ile mücadele: AB üye ülke Çevre Bakanları, AB Dönem Başkanı Fransa’nın Dönem Başkanlığı önceliklerinden biri olan iklim değişikliği ile ilgili olarak, Avrupa Parlamentosu ile işbirliği içerisinde enerji ve iklim değişikliğine yönelik kapsamlı düzenlemeleri içeren paket ışığında, yürütülen çalışmalarda elde edilen ilerleme ve söz konusu paketin etkilerini tartıştılar.
  • Ormanlar ve civa kullanımının etkilerinin azaltılması: AB üye ülke Çevre Bakanları, ormanların yok edilmesinin engellenmesi ve ormanların yönetimi ile ilgili önemli kararlar aldı. Bakanlar ayrıca civa kullanımının insan sağlığı ve çevre üzerinde yarattığı risklerin engellenmesine ilişkin bazı kararlara imza attı. Civa kullanımına ilişkin alınan kararın, Birleşmiş Milletler Çevre Programı’nın Şubat 2009 tarihinde gerçekleştirilecek 25. Yönetim Kurulu toplantısı öncesinde, dünya üzerinde civa kullanımının kısıtlanmasına ilişkin yürütülen müzakereler sırasında AB’nin elini güçlendireceği bildirildi.
  • Genetiği değiştirilmiş ürünler: AB üye ülke Çevre Bakanları ayrıca, genetiği değiştirilmiş ürünler ile ilgili olarak, vatandaşların beklentilerinin karşılanmasına yönelik, söz konusu ürünlerin çevresel değerlendirmelerinin iyileştirilmesine yönelik bir kararı da kabul etti.
  • Sürdürülebilir sanayi politikası için sürdürülebilir tüketim ve üretim: AB üye ülke Çevre Bakanlarının katıldığı Konsey toplantısı, sürdürülebilir sanayi politikası için sürdürülebilir tüketim ve üretim konusunda uzun tartışmalara sahne oldu. Çevre Bakanları aldıkları karar ile sürdürülebilir kalkınmayı destekleyen yeni bir dinamiğin başlatılması konusunda niyetlerini ortaya koyarken, söz konusu girişimin AB çapında üretim ve tüketim alışkanlarının sürdürülebilir hale getirilmesini ve eko-inovasyon yöntemi ile Avrupa sanayisinin daha rekabetçi hale getirilmesini öngördüğünü belirtiler.