İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
1-7 ARALIK 2008

AB-MISIR İŞBİRLİĞİ ANLAŞMASI İMZALANDI

Avrupa Komisyonu’nun Dış İlişkiler ve Komşuluk Politikasından Sorumlu Üyesi Benita Ferrero-Waldner, Enerjiden Sorumlu Üyesi Andris Piebalgs ve Mısır Dışişleri Bakanı Ahmed Aboul Gheit’in katılımıyla 2 Aralık tarihinde gerçekleştirlen toplantı sonucunda Avrupa Birliği ile Mısır arasında enerji işbirliğinin güçlendirilmesi amacıyla bir Mutabakat Zaptı imzalandı. Söz konusu belgede şu öncelikler belirlendi:

  • Kurumsal kapasitenin geliştirilmesi ve enerji piyasalarının reformu dahil, Mısır enerji stratejisinin güçlendirilmesi,
  • Mısır enerji piyasalarının AB ile yakınlaştırılması amacıyla bir çalışma programı hazırlanması,
  • Yenilenebilir enerji kaynakları, enerji talep yönetimi ve enerji etkinliği konularında kapsamlı politikalar ve projeler geliştirilmesi,
  • Mısır’da ve AB’de enerji güvenliğinin ilerletilmesi amacıyla enerji ağlarının desteklenmesi,
  • Teknolojik, bilimsel ve sınai işbirliğinin güçlendirilmesi.

Bilindiği üzere, Mısır, AB’nin 6. büyük gaz sağlayıcısı konumunda ve Süveyş Kanalı aracılığıyla enerji aktarımında önemli bir rol oynuyor.