İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
1-7 ARALIK 2008

EKONOMİ VE FİNANS KONSEYİ (ECOFIN) KÜRESEL MALİ KRİZE KARŞI ALINACAK TEDBİRLERİ GÖRÜŞTÜ

Avrupa Birliği üye ülkelerinin ekonomiden sorumlu bakanlarından oluşan ECOFIN toplantısı 2 Aralık tarihinde Brüksel’de gerçekleştirildi ve finans krizine karşı alınacak tedbirler tartışıldı. Bakanlar, AB içinde mali krizi eşgüdüm içerisinde atlatma konusunda ortak bir tutum sergilediği halde, tedbirlerin nasıl finanse edileceği ve kamuoyuna nasıl sunulacağı noktasında görüş birliğine varamadı. Bu çerçevede Avrupa Komisyonu’nun Ekonomi ve Parasal İşlerden Sorumlu Üyesi Joaquin Almunia, özellikle Birlik bütçesinin şu ana kadar kullanılmayan kaynaklarından nasıl en verimli şekilde faydalanılacağı hususunda kuşkuların devam ettiğini dile getirdi.

Finansal istikrarın sağlanmasında hassasiyet gösteren ECOFIN, sermaye artırımı yönünde Komisyona baskı yaparken, ekonomiye kredi aktarılmasının desteklenmesi için de bankaların devreye girmesi gerektiği kanısını paylaştı. Bununla birlikte, üye ülkeler arasında Fransa’nın KDV indirimlerinin yeniden düzenlenmesine ilişkin uyum taslağı üzerinde farklı duruş sergilendiği gözlendi. Yirmi civarında üye devlet, finans piyasasını etkilemediği sürece KDV indirimini desteklerken, Almanya’nın başını çektiği diğer bazı üyeler karşı bir tutum benimsiyor.

Konsey’de ayrıca çıkış vergisinin düzenlenmesine yönelik bir yönerge kabul edildi. Alınan karara göre; üye devletler en az iki ülkenin ulusal yargı sistemine tabi olan ekonomik faaliyetlerin transferinden kaynaklanabilecek çifte vergilendirme yükünün altına girmekten kurtulacak. Toplantının sonuç kısmında varılan bir diğer anlaşmayla da, sanayi kesimince benimsenen bankacılık işlemlerinin hareketliliğine ilişkin esaslar belirlendi. Bu adımla birlikte tüketiciler için banka değiştirmeyle ilgili prosedürlerin daha ucuz ve daha kolay hale getirilmesi bekleniyor.