İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
1-7 ARALIK 2008

İKV’DEN HAFTAYA BAKIŞ

2008’in son ayına girdiğimiz bu günlerde geride bırakmakta olduğumuz yılın genel bir değerlendirmesini yapmak usuldendir. İKV’nin uzmanlık alanı doğrultusunda 2008 AB’nin iç gelişmeleri ve Türkiye-AB ilişkilerindeki gelişmeler açısından değerlendirilebilir.

Devamını Oku

ÇEK CUMHURİYETİ DÖNEM BAŞKANLIĞI ÖNCELİKLERİNİN AÇIKLANMASI BAĞLAMINDA İKV TARAFINDAN BİR DEĞERLENDİRME HAZIRLANDI

Avrupa Birliği’nin mevcut anayasal sisteminde AB Konseyi’nin başkanlığı üye devletler tarafından dönüşümlü olarak 6 aylık dönemler halinde yürütülmektedir. Fransa, hâlihazırda yürüttüğü dönem başkanlığı görevini 31 Aralık’ta Çek Cumhuriyeti’ne devredecektir.

Devamını Oku

AVRUPA KOMİSYONU, DOĞU SINIRIYLA KOMŞULUK POLİTİKASINI GELİŞTİRMEK ÜZERE BİR ÖNERGE HAZIRLADI

Avrupa Komisyonu 3 Aralık’ta hazırladığı önergeyle, Kafkaslar ve doğu sınırında yer alan altı ülkeyle ‘Doğu Ortaklığı’ projesinin hayata geçirilmesini önerdi.

Devamını Oku

AGİT 16. BAKANLAR KONSEYİ TOPLANTISI HELSİNKİ’DE YAPILDI

Finlandiya’nın dönem başkanlığını yürüttüğü Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) zirvesi, 56 üye ülkenin bakan ve müsteşar düzeyindeki temsilcilerinin katılımıyla 4-5 Aralık 2008 tarihlerinde Finlandiya’nın başkenti Helsinki’de gerçekleştirildi.

Devamını Oku

AB ÜYE ÜLKE ÇEVRE BAKANLARI KONSEY TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİRİLDİ

AB üye ülke Çevre Bakanları Konsey toplantısı 4 Aralık 2008 tarihinde Brüksel’de gerçekleştirildi. AB Dönem Başkanı Fransa’nın Ekoloji, Enerji, Sürdürülebilir Kalkınma ve Şehir ile Ülke Planlama Bakanı Jean-Louis Borloo ile Fransa’nın Ekolojiden Sorumlu Devlet Bakanı Nathalie Kosciusko-Morizet’in başkanlık ettiği Konsey toplantısında biraraya gelen AB üye ülke Çevre Bakanları, başta iklim değişikliği ile mücadele olmak üzere, ormanların korunması, cıvanın insan sağlığı ile çevre üzerindeki etkileri, genetiği değiştirilmiş ürünler gibi konuları ele aldı.

Devamını Oku

AVRUPA BİRLİĞİ İÇİN KÜÇÜK İŞLETMELER YASASI’NIN UYGULANMASINA İLİŞKİN FAALİYET PLANI AÇIKLANDI

Avrupa Birliği üyesi devletlerin rekabet politikasından sorumlu bakanlarının bir araya geldiği 1 Aralık 2008 tarihli Rekabet Konseyi’nde Avrupa Birliği için Küçük İşletmeler Yasası’nda öngörülen önlemler görüşüldü.

Devamını Oku

AB-MISIR İŞBİRLİĞİ ANLAŞMASI İMZALANDI

Avrupa Komisyonu’nun Dış İlişkiler ve Komşuluk Politikasından Sorumlu Üyesi Benita Ferrero-Waldner, Enerjiden Sorumlu Üyesi Andris Piebalgs ve Mısır Dışişleri Bakanı Ahmed Aboul Gheit’in katılımıyla 2 Aralık tarihinde gerçekleştirlen toplantı sonucunda Avrupa Birliği ile Mısır arasında enerji işbirliğinin güçlendirilmesi amacıyla bir Mutabakat Zaptı imzalandı. Söz konusu belgede şu öncelikler belirlendi

Devamını Oku

EKONOMİ VE FİNANS KONSEYİ (ECOFIN) KÜRESEL MALİ KRİZE KARŞI ALINACAK TEDBİRLERİ GÖRÜŞTÜ

Avrupa Birliği üye ülkelerinin ekonomiden sorumlu bakanlarından oluşan ECOFIN toplantısı 2 Aralık tarihinde Brüksel’de gerçekleştirildi ve finans krizine karşı alınacak tedbirler tartışıldı. Bakanlar, AB içinde mali krizi eşgüdüm içerisinde atlatma konusunda ortak bir tutum sergilediği halde, tedbirlerin nasıl finanse edileceği ve kamuoyuna nasıl sunulacağı noktasında görüş birliğine varamadı.

Devamını Oku

AVRUPA MERKEZ BANKASI YÜKSEK DÜZEYDE FAİZ İNDİRİMİNE GİTTİ

Avrupa Merkez Bankası (AMB), 4 Aralık tarihinde Avro Alanı’nda faizleri 75 baz puan indirme kararı alarak tarihi bir adım attı. Faiz indirimi bir süredir bekleniyordu ancak indirimin son 10 yıldaki en yüksek düzeyde olacağı tahmin edilmemişti.

Devamını Oku

AB’DE 2008’İN ÜÇÜNCÜ ÇEYREĞİNDE GSYİH DÜŞÜŞ GÖSTERDİ

AB İstatistik kurumu Eurostat’ın 4 Aralık tarihinde açıkladığı verilere göre GSYİH, 2008’in üçüncü çeyreğinde, bir önceki çeyreğe göre Avro Alanı ve AB-27’de %0,2 oranında düştü.

Devamını Oku

AB’DE PERAKENDE SATIŞLAR EKİM AYINDA DÜŞTÜ

AB İstatistik Kurumu Eurostat’ın 4 Aralık’ta açıkladığı verilere göre perakende satışlar Ekim ayında bir önceki aya kıyasla Avro Alanı’nda %0,8 ve AB-27’de %0,3 azaldı. Ekim 2008’de bir önceki yılın Ekim ayına göre perakende satış endeksi Avro Alanı’nda %2,1 ve AB27’de %0,8 azaldı.

Devamını Oku