İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
8-14 ARALIK 2008

KOMİSYON GÖZDEN GEÇİRİLMİŞ VE HAFİFLETİLMİŞ ECZACILIK PAKETİNİ AÇIKLADI

Avrupa Komisyonu tarafından 10 Aralık’ta sunulan eczacılık paketi, Sanayiden Sorumlu Komisyon Üyesi Günter Verheugen’in daha önceden hazırladığı öneriden farklılıklarıyla dikkat çekti. Açıklanan paket, rekabet ya da ilaç sanayinin çıkarlarından çok, halk sağlığı ve hasta haklarına dayandırıldı. Komisyon’un öncelikli olarak üzerinde durduğu konular: fiyat belirleme ve pazara giriş mekanizmasını geliştirecek politikaların oluşturulması; taklit ilaçlarla savaş ve şifalı ürünlerin yasadışı dağıtımına ilişkin bir direktif teklifinin hazırlanması; sadece reçete ile verilen ilaçlara yönelik bilgilendirme direktifi teklifinin hazırlanması ve farmakovijilans (günlük klinik uygulamada ilaçların güvenliği ile ilgili klinik verilerin toplanması, ilaç uygulamasında karşılaşılan sorunların takibi, sorumlu nedenlerin saptanması, tanınması, araştırılması, kaydedilmesi, duyurulması ve gerekli önlemlerin alınması) üzerine bir direktif hazırlanması olarak vurgulandı.

Bu kapsamda sadece reçete ile verilen ilaçlar ile ilgili tüketiciye bilgi sağlanmasına ilişkin teklif ciddi anlamda gözden geçirildi. Eczacılık Forumu tarafından önceki yıllarda hazırlanan taslakta, ilaç sanayi ile tüketiciler arasında basın ve internet siteleri aracılığıyla iletişim kurulması hedefleniyordu. Bugünkü teklif, sağlıkla ilgili bilgilerin sadece otoriteler ve profesyoneller tarafından denetlenen internet siteleri tarafından verilmesini zorunlu kılıyor. Bu noktada eğer üye devletler böyle bir liste hazırlamazsa ilaç sanayinde ürünler hakkında bilgi vermek mümkün olmayacak.