İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
8-14 ARALIK 2008

AB’DE KİŞİ BAŞINA DÜŞEN GELİRDE ÜLKELER ARASINDA BÜYÜK FARKLILIKLAR VAR

AB İstatistik kurumu Eurostat tarafından 11 Aralık’ta açıklanan verilere göre, AB üye ülkelerinde satın alma gücü standardına göre kişi başına GSYİH, AB ortalamasının %37’si ila %267’si arasında değişiyor. Söz konusu verilere göre %267 ile Lüksemburg’un kişi başı GSYİH düzeyi AB ortalamasının 2,5 katı iken, İrlanda (%150) ve Hollanda (% 131) sırasıyla % 50 ve 30 fazlasını oluşturuyor. İngiltere, Belçika, Finlandiya ve Almanya %15-25 arasında değerlerle AB kişi başına GSYİH ortalamasının üzerinde bulunuyor.

Fransa, İspanya ve İtalya AB ortalamasının % 0-10 üstünde kişi başı GSYİH kaydederken, Yunanistan ve Kıbrıs AB ortalamasının % 0-10 altında bulunuyor. Slovenya, Çek Cumhuriyeti, Malta ve Portekiz’de ise söz konusu rakamlar AB ortalamasının % 10-25 altında bulunuyor. Estonya, Slovakya, Macaristan, Letonya ve Polonya % 30-50 altında ve Romanya ve Bulgaristan AB ortalamasının %60 altında buluyor.

Satın alma gücü standardına göre Kişi Başına Düşen GSYİH

(AB27=100)

 

2005

2006

2007

AB27

100

100

100

Avro Alanı

110

110

110

Belçika

119

118

118

Bulgaristan

34

37

37

Çek Cumhuriyeti

76

77

80

Danimarka

124

123

120

Almanya

117

116

115

Estonya

61

65

68

İrlanda

144

147

150

Yunanistan

93

94

95

İspanya

102

104

106

Fransa

111

109

109

İtalya

106

103

101

GKRY

91

90

91

Letonya

49

53

55

Litvanya

53

56

60

Lüksemburg

254

267

267

Macaristan

63

64

63

Malta

78

77

77

Hollanda

131

131

131

Avusturya

125

124

124

Polonya

51

52

53

Portekiz

77

76

76

Romanya

35

38

41

Slovenya

87

88

89

Slovakya

60

64

67

Finlandiya

114

115

116

İsveç

120

121

122

İngiltere

122

120

119

Hırvatistan

50

52

54

Makedonya

28

29

30

Türkiye

40

43

44

İzlanda

130

124

119

Norveç

176

184

179

İsviçre

133

136

137

Arnavutluk

22

23

24

Bosna Hersek

25

27

29

Karabağ

31

35

41

Sırbistan

32

33

33

Kaynak: Eurostat