İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
15-26 ARALIK 2008

AVRO ALANI İÇİN SON ÇEYREK RAPORU AÇIKLANDI

Avro alanı için son çeyrekte açıklanan rapor küresel finansal krizin ne kadar derinleştiğini bir kez daha gösterirken, 2009 beklentilerini de kötümserleştirdi. Açıklanan rakamlar alanın resesyonda olduğunu gösterdi. 2008’in bu son raporu kısa dönemli ekonomik durumu özetlerken, krizle mücadele için gereken politikalara ve finansal sektör-reel sektör bağlarına da değindi.

Raporda, Avrupa Komisyonu tarafından kabul edilip Konsey tarafından da benimsenen Avrupa Ekonomik Kurtarma Programının temel öğeleri anlatıldı. Ekonomiye genel bakışın yanı sıra üç analitik bölüm üzerinde duruldu. İlk olarak Komisyon tarafından oluşturulan iki finansman masrafları göstergesi tanımlandı. Bu göstergeler finansal krizin hane halkları ve finansal olmayan şirketler üzerindeki etkilerini daha iyi gözlemlemek açısından büyük önem taşıyor. İkinci olarak bankaların bilançolarındaki çalkantıların ve kredi arzlarının kısa dönemli ekonomik büyümeye olası etkileri üzerinde duruldu. Son olarak ise kısa vadede yabancı yatırımların ne olacağı tartışıldı; artan sermaye maliyetlerinin ve kötüleşen şirket bilançolarının önümüzdeki dönemlerde yabancı yatırımları nasıl etkileyeceği irdelendi.

Rapora http://ec.europa.eu/economy_finance/thematic_articles/article13599_en.htm adresinden ulaşabilirsiniz.