İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
15-26 ARALIK 2008

AVRUPA BİRLİĞİ’NDE TARIMSAL GELİR DÜŞÜYOR

Avrupa Birliği resmi İstatistik Ofisi Eurostat tarafından 19 Aralık tarihinde açıklanan verilere göre, AB-27’de işçi başına düşen tarımsal gelir 2008 yılında %4,8 oranında azaldı. Söz konusu gelir düzeyi 2007 yılında %12,2 artmıştı. Tarımsal gelirdeki artışın, tarımsal reel gelirin %6,3 oranında azalmasından ve tarımsal işgücünün %2,1 düşmesinden kaynaklandığı ifade ediliyor.

Tarımsal reel gelirdeki azalmanın nedenleri ise şu şekilde sıralanıyor:

  • Üretim maliyetlerinin reel olarak %4,3 artması,
  • Girdi maliyetlerindeki reel artışın %10,8 olması,
  • Vergi gelirlerinin %1,5 azalması,
  • Amortismandaki %2,4’lük artış.

Üye ülkelere bakıldığında ise, Bulgaristan (%24,5), Romanya (%21,4), Macaristan (%14,6), İngiltere (%7,2), Portekiz (%4,8), Slovakya (%3,5) ve İtalya’da (%2,1) işçi başına düşen tarımsal reel gelir artarken Belçika (%25,6), Estonya (%22,1), Letonya (%17,5), Polonya (%15,9), Hollanda (%14,1), Fransa (%9,2), Almanya (%5,7) ve İspanya’da (%3,4) düşüşler gözlendi.

2000-2008 yılları arasında AB-27’de işçi başına düşen reel gelirin %17,2 düzeyinde arttığı tahmin ediliyor. AB-15’te %3,8 olan söz konusu oran, 12 yeni üye devlette ise %73,7.