İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
01 - 07 EYLÜL 2008

DIŞİŞLERİ BAKANI VE BAŞMÜZAKERECİ ALİ BABACAN KÖRFEZ İŞBİRLİĞİ KONSEYİ TOPLANTISINA KATILDI

Dışişleri Bakanı ve Başmüzakereci Ali Babacan, 3 Eylül’de, Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) Stratejik Diyalog 1. Dışişleri Bakanları Toplantısına katıldı. Toplantının ardından, Katar Dışişleri Bakanı ve KİK Genel Sekreteri Hamid El Tani ile birlikte düzenlenen basın toplantısında, Türk halkı ile Körfez ülkeleri halkları arasındaki bağların, yüzyıllardır süregelen etkileşimle daha da sağlamlaştığını ifade eden Babacan, Türkiye ile KİK ülkelerinin ortak çıkar ve hedefleri paylaştıklarını vurguladı. Körfez bölgesinin istikrar ve güvenliğine büyük önem atfettiklerini de belirten Babacan, bu nedenle başlatılan düzenli siyasi diyalog mekanizmasının, Türkiye ile KİK üyesi ülkeler arasındaki stratejik ilişkilerin gelişmesine büyük katkı sağlayacağı inancında olduklarını ifade etti.

KİK Genel Sekreteri Hamid El Tani ise, Türkiye ile İsrail arasında var olan askeri işbirliği anlaşmasına rağmen, KİK'in Türkiye ile ilişkilerini nasıl değerlendirdikleri şeklindeki soruya, Türkiye’nin bağımsız bir ülke olduğunu, üstelik bu tür ilişkilerin bölgede, bölge barışının sağlanmasında yararlı olabileceğini belirterek cevap verdi.