İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
01 - 07 EYLÜL 2008

AB’DE YILIN İKİNCİ ÇEYREĞİNE İLİŞKİN BÜYÜME RAKAMLARI AÇIKLANDI

AB İstatistik Kurumu Eurostat’ın 3 Eylül’de açıkladığı verilere göre, 2008’in 2. çeyreğinde GSYİH, bir önceki çeyreğe göre Avro Alanı’nda  %0,2 ve AB 27’de %0,1 düştü. Yılın ilk çeyreğinde büyüme oranı Avro Alanı’nda %0,7 ve AB27’de %0,6 idi. GSYİH,  2007’nin 2. çeyreğine kıyasla bu yılın 2. çeyreğinde Avro Alanı’nda %1,4 ve AB27’de %1,6 artış gösterdi.

Büyümeye paralel olarak hane halkı nihai tüketim harcamaları da, Avro Alanı’nda %0,2 ve AB27’de %0,1 düştü. Bir önceki çeyrekte, Avro Alanı’nda düşüş görülmezken; AB27’de düşüş oranı %0,2 idi. İhracat ise her iki bölgede de %0,4 düşerken; ithalat, Avro Alanı’nda %0,4 ve AB27’de %0,5 oranında düştü.