İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
01-08 OCAK 2007

AVRUPA BİRLİĞİ’NİN RESMİ DİLLERİNİN SAYISI 23’E ÇIKTI

1 Ocak 2007 tarihi itibariyle Bulgarca, İrlandaca ve Romence’nin katılmasıyla birlikte AB’nin resmi dillerinin sayısı 23’e yükseldi. Bulgarca’nın AB’nin resmi dillerinden biri haline gelmesiyle, Latin ve Yunan alfabelerinde sonra Kril alfabesi de resmi alfabeler arasına katıldı. İrlanda Birliğe 1973 yılında katılmasına rağmen, İrlandaca'nın resmi dil olarak 2007 yılı başında kabul edilmesinin temel sebebi ülkenin İngilizce ve İrlandaca olmak üzere iki resmi dile sahip olması. Ancak genişleyen Birlik içerisinde İrlanda dilinin ve kültürel kimliğinin kullanılmasının giderek daha fazla önem kazandığı görüşünden hareketle İrlandaca Birliğin ilk resmi Gael dili oldu. Avrupa Komisyonu’nun Kültürden Sorumlu Üyesi Jan Figel konuya ilişkin olarak yaptığı açıklamada, dillerin çeşitliliğinin Birliğin ortak zenginliği olduğunu ifade etti. AB’nin çok dilliliğe verdiği önemin bir diğer göstergesi ise 2007 yılı itibarıyla Leonard Orban’ın Çok Dillilikten Sorumlu Komisyon üyesi olarak belirlenmesi oldu.

Avrupa Birliği her yıl çeviri ve tercüme hizmetlerine 1.1 milyar Avro -AB’nin yıllık bütçesinin %1’i kadar- harcıyor. Ancak söz konusu üç yeni resmi dilin tercüme ve çeviri masraflarında büyük bir artışa yol açmayacağı öngörülüyor.