İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
01-08 OCAK 2007

AVRUPA KOMİSYONU 21 ORTAK PİYASA DÜZENİNİN (OPD) YERİNİ TEK BİR OPD’NİN ALMASINI ÖNERDİ

Avrupa Komisyonu tüm tarım ürünleri için oluşturulacak tek bir OPD’nin mevcut 21 OPD’nin yerini almasını önerdi. Tek bir OPD’nin oluşturulması tarım sektöründe mevzuat sayısının azaltılmasını, şeffaflığın artırılmasını ve bu alandaki politikanın daha erişilebilir olmasını sağlayacak. Bu çerçevede toplam 600 maddeden oluşan mevcut 41 düzenleme ortadan kaldırılarak müdahale kuralları, özel depolama, pazarlama ve kalite standartları, ithalat ve ihracat kuralları, koruma tedbirleri, rekabet, devlet yardımları, verilerin bildirilmesi ve raporlanması gibi piyasa politikasının temel alanları 198 maddeden oluşacak tek bir Tüzük ile düzenlenecek.

2005 yılında yayımlanan Ortak Tarım Politikasının (OTP) Basitleştirilmesine Yönelik Komisyon Bildirisi çerçevesinde hazırlanan bu öneri, OTP’ye yönelik şu ana kadar gerçekleştirilen en önemli teknik basitleştirme çalışması. Buna paralel olarak muz, sebze ve meyve ile şarap OPD’lerinin reformuna ilişkin tartışmalar devam ediyor.

Avrupa Parlamentosu ve Konsey’e gönderilecek Komisyon önerisinin 2008 yılında yürürlüğe girmesi öngörülüyor.