İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
01-08 OCAK 2007

AVRUPA PARLAMENTOSU KADIN HAKLARI VE CİNSİYET EŞİTLİĞİ KOMİTESİ, TÜRKİYE’DE KADIN HAKLARI TASLAK RAPORUNU KABUL ETTİ

Avrupa Parlamentosu Kadın Hakları ve Cinsiyet Eşitliği Komitesi, Türk kökenli Hollandalı parlamenter Emine Bozkurt tarafından hazırlanan ‘Kadının Türkiye'de Sosyal, Ekonomik ve Siyasi Faaliyetlere Katılımı’ konulu ikinci raporu, 20 Aralık 2006 tarihinde kabul etti. Raporda, Türkiye ile üyelik müzakerelerinin başlatılmasından memnuniyet duyulduğu belirtilirken, reform sürecindeki yavaşlama ve kadın haklarına ilişkin sorunların devam etmesinden duyulan üzüntü dile getiriliyor. İnsan haklarına saygı kapsamında kadın haklarının, Türkiye’nin AB üyeliği için ‘olmazsa olmaz’ önceliklerden biri olduğunun hatırlatıldığı raporda, Türkiye'nin kadın haklarıyla ilgili yasal düzenlemelerde önemli ölçüde ilerleme gösterdiğinin altı çiziliyor. Ancak kadınların günlük hayatlarında henüz bu ilerlemeden tam anlamıyla faydalanamadığının, bu nedenle de yasaların uygulamaya geçiş sürecinin hızlandırılması gerektiğinin üzerinde duruluyor.

Şubat 2007’de Avrupa Parlamentosu Genel Kurulu’nda oylanması beklenen raporda, birçok konuda Türk hükümetine tavsiyelerde bulunuluyor. Başta töre cinayetleri olmak üzere kadına karşı şiddet ile mücadele konusunda gerekli önlemlerin alınması ve kadın sığınma evlerinin kurulması; kadına karşı şiddet ile mücadele ve cinsiyet eşitliği konusunda daha sistematik soruşturma anlayışının geliştirilmesi ve etkili ceza yöntemlerinin oluşturulması; kadın haklarıyla ile ilgili bilinç artırmaya yönelik kampanyaların düzenlenmesi ve bu tür kampanyalara ilgili tüm tarafların katılımlarının sağlanması; kadın haklarıyla ilgili sivil toplum kuruluşları ile birlikte çalışılması ve bu kuruluşlara mali destek sağlanması; başta Güneydoğu Anadolu bölgesi olmak üzere, kadınların ve kız çocuklarının tamamına eğitim olanağı tanınması; kadın istihdam oranının artırılması, işgücü piyasasına girişte kadınlara uygulanan ayrımcı muamele ile daha etkili mücadele edilmesi; kadınların siyasete daha aktif biçimde katılmasını sağlamak amacıyla siyasi partilerin gerekli adımları atmalarının sağlanması raporda yer alan tavsiyeler arasında.