İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
01-08 OCAK 2007

GÜZ 2006 DÖNEMİ STANDART EUROBAROMETRE SONUÇLARI AÇIKLANDI

Güz 2006 Dönemi Standart Eurobarometre sonuçları 18 Aralık 2006 tarihinde yayımlanan bir rapor ile açıklandı. 6 Eylül 2006 - 10 Ekim 2006 tarihleri arasında 29.152 kişinin katılımıyla gerçekleştirilen araştırmada, AB vatandaşlarının Birliğe karşı genel tutumları ile üye devletlerin gündeminde bulunan toplumsal konular ve değerlere ilişkin sayısal verilere yer veriliyor.

Türkiye’nin AB üyeliği ile ilgili olarak, Türk kamuoyunun %54’ü (bahar 2006’da %44) Türkiye’nin AB’ye üyeliğini desteklerken, AB üyelik sürecinin Türkiye’ye fayda sağlayacağını düşünenlerin oranı %63 olarak belirlendi (bahar 2006’da %51). AB kamuoyunda Türkiye’nin AB üyeliğine destek oranı ise  %28. Türkiye’nin üyeliğine en düşük destek %5 oranında Avusturya’da gözlenirken, az nüfusa sahip ülkelerde Türkiye’nin üyeliğine verilen desteğin yüksek olduğu gözleniyor. Genişleme süreci ile ilgili olarak ise, AB genişleme süreci Türkiye’de %50 düzeyinde bir destek bulurken, AB genelinde %46’lık bir kesimin genişlemeyi desteklediği saptandı.

AB üye ülkeleri genelinde bahar 2005’ten güz 2006’ya kadar geçen süre içerisinde AB imajının olumsuza doğru kaydığı gözlenirken, Türkiye’de tam tersi bir gelişmenin yaşandığı ve  bahar 2005’te %43’lük bir kesim için “olumlu bir imaj” çizen AB’nin, güz 2006’da %55’lik bir kesim için "olumlu bir imaj" çizdiği  belirlendi. AB’nin önceliklerinin neler olması gerektiği konusunda, AB ve Türkiye kamuoylarının tercih sıralamasındaki benzerlik dikkat çekici. Türkiye’de ilk 3 sırada işsizlikle mücadele (%60), yoksulluk ve sosyal dışlanma ile mücadele (%41), terörle mücadele (%40) yer alırken, AB’de ilk 3 sırada yoksulluk ve sosyal dışlanma ile mücadele (%43), işsizlikle mücadele (%40), ile Avrupa’da barış ve güvenliğin korunması (%29) yer alıyor.

Güz 2006 Dönemi Standart Eurobarometre Sonuçları'na http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/eb/eb66/eb66_en.htm web sitesinden ulaşmak mümkün.