İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
01-08 OCAK 2007

UNESCO KÜLTÜREL ÇEŞİTLİLİK SÖZLEŞMESİ ONAYLANDI

Kültürel değerlerin korunması ve geliştirilmesini hedefleyen UNESCO Kültürel Çeşitlik Sözleşmesi 18 Aralık 2006 tarihinde Avrupa Topluluğu (AT), 12 AB üyesi ülke ve Bulgaristan tarafından onaylanarak, yürürlüğe girdi. AT, Komisyon tarafından, üye devletler ise Konsey Dönem Başkanlığı tarafından temsil edildi. Böylece AT, UNESCO nezdinde ilk defa tek ses olarak temsil edildi. Sözleşmenin önemi, küresel çapta kültür yönetişimi için yeni bir düzen öngören ilk anlaşma olması. Diğer taraftan sözleşme kapsamında kültür, ilk defa sürdürülebilir kalkınma bağlamında ele alınıyor. Sözleşmenin yürürlüğe girmesi ile kültürel çeşitlilik konusunda görüş ve iyi tecrübelerin uluslararası düzeyde paylaşılması hedefleniyor. Sözleşme DTÖ yükümlülüklerini ortadan kaldırmıyor, sadece ticaret ilişkilerinde kültürel çeşitliliğin gözetilmesini öngörüyor.