İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
22-28 EYLÜL 2007

İKV’NİN AVRUPA TOPLULUĞU ADALET DİVANI’NIN HİZMET SUNUMU SERBESTİSİ VE İŞ KURMA HAKKI KONUSUNDAKİ KARARINA İLİŞKİN AÇIKLAMASI

İktisadi Kalkınma Vakfı’nın 1980 yılında, 5 Eylül’de başlayacak Alman vizesi öncesinde Dışişleri Bakanlığımıza sunduğu ve daha sonra Bakanlık tarafından Avrupa Komisyonu’na bir nota ile gönderilen hukuki mütalaadaki görüşlerinin, yargı kararı ile adım adım doğrulanması memnuniyet vericidir.

Divan’ın “Veli Tüm & Mehmet Darı v. Secretary of State for the Home Department” kararı, hizmet sunumu serbestisi ve iş kurma hakkı konusunda Katma Protokol’ün 41. maddesindeki “standstill” hükmünün doğrudan etkisini bir kez daha vurgulayarak, üye devletlerin ülkeye giriş için vize verme münhasır yetkisini bir anlamda kısıtlamış olmaktadır.

Konunun Adalet Divanı’nda görüşülmesi esnasında bazı üye devletlerin ve bu arada Avrupa Komisyonu’nun görüşlerimizi destekler tutum alması da ayrıca memnuniyet vericidir.

Esasen Gümrük Birliği ilişkisi içinde olan bir ülke vatandaşlarına ve özellikle de iş adamlarına vize uygulanması haksız rekabet yarattığından, Avrupa Parlamentosu’nun müzakere sürecindeki bir aday ülke vatandaşlarına vize uygulanmasının doğru olmayacağı yönünde bir ilke kararı olduğu da göz önüne alınarak, bu konudaki girişimlerin sürdürülmesi gerekmektedir.

Öte yandan, halen Divan’da karar aşamasına gelen diğer davalarda da önemli gelişmeler beklendiği şu dönemde, Komisyon’un ve bazı üye ülkelerin görüşlerimizi destekler tutumlarının sürmesi için, ilgili karara ve muhtemel etkilerine ilişkin açıklamalarda sağduyulu davranılması çok büyük önem arz etmektedir.