İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
22-28 EYLÜL 2007

TÜRKİYE`YE ‘TRANS-AVRUPA AĞLARI’ BAŞLIĞINA İLİŞKİN DAVET MEKTUBU GÖNDERİLMESİ ONAYLANDI

AB Daimi Temsilciler Komitesi (COREPER) müzakerelerde 21. başlık olan ulaştırma ilgili ‘Trans-Avrupa Ağları’na ilişkin tutum belgesini sunması için Türkiye'ye davet mektubu gönderilmesini onayladı. Söz konusu başlığa ilişkin herhangi bir açılış kriteri öngörülmüyor. Türkiye'nin tutum belgesini sunmasının ardından AB üye ülkeleri, Avrupa Komisyonu'ndan gelen öneri doğrultusunda ortak tutum belgesi hazırlayarak bu başlık altında müzakereleri başlatacaklar.

Bilindiği üzere, ‘İşletme ve Sanayi Politikası’, ‘İstatistik’ ve ‘Mali Kontrol’ başlıklarında müzakerelerin başlatılmasına karar verilmişti. ‘Bilim ve Araştırma’ başlığında ise müzakereler açılıp kapanmıştı. Portekiz’in AB Dönem Başkanlığı sırasında ‘Trans-Avrupa Ağları’nın dışında, 28. başlık olan ‘Tüketicinin ve Tüketici Sağlığının Korunması’ başlığında da müzakerelerin açılması bekleniyor.