İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
22-28 EYLÜL 2007

AVRUPA KOMİSYONU, YEŞİL HAT TÜZÜĞÜ YILLIK İZLEME RAPORUNU ONAYLADI

Avrupa Komisyonu 21 Eylül 2007 tarihinde Yeşil Hat Tüzüğü’ne ilişkin 2007 yılı Yıllık İzleme Raporunu onayladı. 1 Mayıs 2006 - 30 Nisan 2007 tarihleri arasını kapsayan ve Kıbrıs'ta iki taraf arasındaki ekonomik faaliyetler ile kişilerin Yeşil Hat üzerindeki geçişlerini ve bu süreçte karşılaşılan engelleri ele alan rapor, “Kişilerin Geçişi” ve “Malların Geçişi” olmak üzere iki ana başlıktan oluşuyor.

“Kişilerin Geçişi” başlığı altında Avrupa Komisyonu, Rum Yönetimi’ni, yasadışı göçü önlemek için gerekli tedbirleri almadığı gerekçesiyle sert bir dille eleştiriyor. Raporda Yeşil Hattı halen çok sayıda insanın yasal olmadan kullanıyor olmasının kaygı verici olduğu belirtiliyor. Bu kapsamda Avrupa Komisyonu Rum Yönetimi’ni, yükümlülüklerini yerine getirmekte isteksiz bulduğunu vurguluyor. Avrupa Komisyonu bu durumun ayrıca G. Kıbrıs’ın 2009 yılında Schengen bölgesine dahil olmasını da yakından ilgilendirdiği uyarısında bulunuyor. Kişilerin geçişi ile ilgili olarak ise Türk tarafından, bilgi paylaşımı ve işbirliği çerçevesinde yasadışı göç oranının düşmesine katkı sağladıkları için övgü ile bahsediliyor.

“Malların Geçişi” ile ilgili olarak, kuzeyden güneye ticareti yapılan malların değerinin 3 milyon 380 bin Avro, güneyden kuzeye ticareti yapılan malların değerinin ise 1 milyon 270 Avro’ya ulaşarak, geçen yılın rakamlarını ikiye katladığına dikkat çekiliyor. Raporda, malların geçişiyle ilgili olarak ayrıca, Türk ve Rum ekonomik örgütleri arasında gerçekleştirilen periyodik iş takibi toplantılarının yararlı olduğu belirtilirken, KKTC’nin verdiği ehliyet ve araç muayene belgelerini tanımayan Kıbrıs Rum Yönetimi eleştiriliyor.

Bilindiği üzere 26 Nisan 2007 tarihinde AB Genel İşler ve Dış İlişkiler Konseyi tarafından onaylanarak yürürlüğe giren Yeşil Hat Tüzüğü, temelde kişilerin, malların ve hizmetlerin yeşil hattan geçişinde uygulanacak Avrupa Topluluk Müktesebatı kurallarını belirliyor. Avrupa Komisyonu da gerek bu kuralların etkin uygulandığını denetlemek, gerekse de tüzüğün iki taraf arasındaki yakınlaşmayı sağlamada ne ölçüde başarılı olduğunu ölçmek için tüzüğün izleme ve değerlendirmesini yaparak yıllık bir rapor hazırlıyor. Avrupa Komisyonu tarafından her yıl Ağustos ayında kaleme alınan ve danışma sürecinin ardından Eylül ayı ortasında tamamlanan değerlendirme raporu, Tüzükte öngörüldüğü üzere AB üye ülkelerinin bilgisine sunuluyor.