İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
22-28 EYLÜL 2007

AVRUPA KONSEYİ, 10 EKİM`İ “ÖLÜM CEZASINA KARŞI AVRUPA GÜNÜ” İLAN ETTİ

Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi’nde 27 Eylül 2007 tarihinde yapılan oylamada, 10 Ekim gününün “Ölüm Cezasına Karşı Avrupa Günü” olarak ilan edilmesine karar verildi. Polonya dışında 46 üye ülke kabul oyu kullandı. 

Bilindiği üzere üye ülkelerde insan hakları ve demokrasinin geliştirilmesini desteklemek üzere  1949 yılında kurulan Avrupa Konseyi, ''idam cezasından arındırılmış bir dünya'' için yoğun ve etkili çalışmalar yürütmektedir. Bu kapsamda ölüm cezası, 6 No.’lu Protokol (Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin, ölüm cezasını koşulsuz olarak kaldıran ve yasal bağlayıcılığı olan eki) ve 13 No.’lu Protokol (yine Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin, her şartta kaldırılmasını öngören protokol) ile Avrupa Konseyi tarafından yasadışı kılınmıştır.

Avrupa'da 1997 yılından bu yana idam cezası uygulanmıyor. Polonya'da ise idam cezasının tekrar getirilmesi gündemde. Dünyada halen 70 ülkede idam cezası uygulaması sürüyor.