İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
22-28 EYLÜL 2007

MAVİ KART UYGULAMASINA YÖNELİK GENELGE AVRUPA PARLAMENTOSU’NDA KABUL EDİLDİ

AB üye ülkelerinin ihtiyaç duyduğu nitelikli göçmen işçilere, üye ülkelerde çalışma ve oturma izni verilmesi uygulamasına yönelik olarak Avrupa Komisyonu tarafından hazırlanan genelge, Avrupa Parlamentosu genel kurulunda 26 Eylül 2007 tarihinde kabul edildi. Avrupa Parlamentosunda kabul edilen kararda, mevcut yaşlı nüfus yüzünden AB'de yaşayanların toplam sayısının 2050 yılına kadar 50 milyon azalacağı hatırlatılarak, nitelikli yasal göçmenlere mutlaka ihtiyaç duyulacağı ifade edildi.

ABD'de göçmenler için verilen "yeşil kart" uygulamasından esinlenilerek hazırlanan "mavi kart" uygulaması, çalışmak için özellikle Avrupa yerine ABD ve Avustralya'yı tercih eden Asya, Afrika ve Güney Amerika'dan gelen mühendis, enformasyon teknolojisi uzmanları ile yine AB üye ülkelerinin ihtiyaç duyduğu uzmanlık alanlarındaki nitelikli göçmenlere çalışma izni verilmesine olanak sağlıyor.

Avrupa Komisyonu’nun Adalet ve İçişlerinden Sorumlu Üyesi Franco Frattini, Avrupa Parlamentosu genel kurulunda yaptığı konuşmada, AB'nin, ABD ve Kanada gibi ülkeler ile daha iyi rekabet edebilmesi için, kontrollü ve iyi yönetilmiş bir nitelikli göçmen alımına ihtiyaç duyduğunu söyledi. Frattini, “mavi kart” uygulamasının nitelikli bir göçmen işçinin, belirli bir zamandan sonra başka bir AB üye ülkesine gidip çalışmasına olanak sağladığını, yine nitelikli göçmen işçinin ülkesine geri döndükten sonra isterse yine AB üye ülkelerinden herhangi birine çalışmak için gelmesine imkan verdiğini ifade etti.
AB Dönem Başkanı Portekiz’in Avrupa Birliği İşlerinden Sorumlu Dışişleri Bakan Yardımcısı Manuel Lobo Antunes ise söz konusu uygulamanın amacının üçüncü ülkelerle ortaklıklar kurmak yolu ile AB’nin iş gücü ihtiyacının karşılanmasını sağlamak olduğunu belirtti. Avrupa Komisyonu “mavi kart” uygulamasının yürürlüğe girmesi hedefiyle önerisini 23 Ekim 2007 tarihinde Avrupa Parlamentosu’na sunacak.