İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
1-7 EKİM 2007

“AB KATILIM SÜRECİNDE TÜRK İŞ DÜNYASININ ETKİ ANALİZİ KAPASİTESİNİN ARTIRILMASI” PROJESİ KAPSAMINDAKİ 2. EĞİTİM SEMİNERİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ

İktisadi Kalkınma Vakfı tarafından yürütülen “AB Katılım Sürecinde Türk İş Dünyasının Etki Analizi Kapasitesinin Artırılması” projesi kapsamındaki eğitim seminerlerinin ikincisi 27-28 Eylül 2007 tarihlerinde İstanbul TOBB Plaza’da düzenlendi. Hatırlanacağı üzere Mayıs 2007- Nisan 2008 dönemini kapsayan projenin tanıtım toplantısı Dışişleri Bakanı ve Başmüzakereci Ali Babacan’ın katılımıyla 23 Mayıs 2007 tarihinde düzenlenmiş, ardından ilk eğitim semineri gerçekleştirilmişti.

Maliyeti İKV özkaynaklarından karşılanan proje kapsamındaki eğitim seminerlerinden ikincisine kamu ve özel sektörde çalışanları katıldı. Başta AB ülkeleri olmak üzere tüm dünyada etki analizleri ve “iyi mevzuat” çalışmalarıyla tanınan Jacobs&Associates firması tarafından verilen eğitim seminerinde katılım müzakereleri sürecinde etki analizinin önemi, etki analizinin aşamaları, standart maliyet analizi, AB direktiflerinin adım adım incelenmesi ele alındı.

Bilindiği gibi Türk iş dünyasının müzakere sürecinde meydana gelecek önemli değişikliklere kendisini hazırlaması ve sürece katkıda bulunabilmesi için öncelikle müktesebatın kendisini doğrudan ilgilendiren alanlarında görüşünü oluşturması gerekiyor. Bu kapsamda kullanılan en önemli araçların başında ise etki analizleri geliyor. İKV tarafından etki analizlerinin katılım sürecindeki önemini dikkate alarak, konuya ilişkin daha önceki çalışmalardan elde edilen tecrübenin ışığında hazırlanan  “AB Katılım Sürecinde Türk İş Dünyasının Etki Analizi Kapasitesinin Artırılması” projesi hakkında daha kapsamlı bilgiye www.ikv.org.tr adresinden ulaşmak mümkün.