İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
1-7 EKİM 2007

CUMHURBAŞKANI ABDULLAH GÜL, AVRUPA KONSEYI PARLAMENTERLER MECLISI’NDE KONUŞTU

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi (AKPM) Başkanı Rene var der Linden’in davetlisi olarak 3 Ekim 2007 tarihinde gittiği Strasbourg’da, AKPM Genel Kurulu’nda bir konuşma yaptı. Konuşma sonrasında AKPM üyelerinden gelen soruları yanıtlayan Gül, askerin siyasete müdahalesinden düşünce özgürlüğüne, türban tartışmasından Hrant Dink cinayetine kadar bir çok konuda önemli mesajlar verdi. AKPM’de konuşan ilk Türk Cumhurbaşkanı olan Abdullah Gül konuşmasında, Türkiye'nin son yıllarda gerçekleştirdiği siyasi reformların ve insan hakları alanında kaydedilen gelişmelerin önemini vurgularken, Türkiye'de yeni bir anayasa hazırlanması veya mevcut anayasanın kapsamlı bir şekilde değiştirilmesi konusunda geniş katılımlı ve canlı bir tartışmanın yaratıldığını söyledi. 11 Eylül sonrasında, başta Müslümanlar olmak üzere bir çok topluluğun hoşgörüsüzlükle karşı karşıya kaldığını belirten Gül, Türkiye’nin farklılıkların bir arada yaşayabilmesine iyi bir örnek oluşturduğunu ifade etti.

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Kıbrıs konusunda Türk tarafının, yerleşik Birleşmiş Milletler (BM) parametreleri temelinde ve BM Genel Sekreteri "iyi niyet misyonu" çerçevesinde, Ada'nın yeniden birleşmesini sağlayacak siyasi bir çözümü desteklemeye devam ettiğini söyledi. Gül ayrıca, Kıbrıs sorununun, 24 Nisan 2004 tarihinde BM Çözüm Planı için gerçekleştirilen eşzamanlı referandumlar ile çözülebileceğini ancak, bu fırsatın Rum tarafının planı reddetmesiyle kaçırıldığını söyledi. Güney Kafkasya’daki anlaşmazlıkların çözümü ile ilgili olarak ise Gül, Azerbaycan ve Gürcistan'ın toprak bütünlükleri ve egemenlikleriyle ilgili meşru kaygılarına cevap verilmesi gerektiğini belirtti. Cumhurbaşkanı, Kosova'nın nihai statüsünün belirlenmesi konusunda Türkiye’nin uluslararası toplumla birlikte hareket ettiğini belirtti.

Gül’ün konuşmasının önemli bir başlığını da Irak’taki son durum oluşturdu. Hiç kimsenin Irak'ın toprak bütünlüğüne ve siyasi birliğine saygı göstermeyen alternatif çözüm arayışlarına girmemesi gerektiğini belirten Gül, böyle bir hareket tarzının mevcut durumu daha da karmaşık hale getireceğini söyledi. Irak'ta siyasi uzlaşmaya varmak için, ülkedeki tüm siyasi unsurların adil şekilde temsili ve doğal kaynakların hakkaniyete uygun şekilde paylaşımının gerekli olduğunu kaydeden Cumhurbaşkanı, Irak'taki durumun, terörle mücadele alanında ortaya çıkardığı sıkıntılardan dolayı Türkiye'nin güvenliğiyle de doğrudan ilgili olduğuna dikkat çekti. Gül, PKK'nın, Irak'ın kuzeyini güvenli bir sığınak olarak kullanmaya ve Türkiye sınırları içinde şiddet eylemlerinde bulunmaya devam ettiğini söyledi.