İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
1-7 EKİM 2007

AVRUPA KONSEYİ PARLAMENTERLER MECLİSİ’NDE “KIBRIS’TAKİ DURUM” BAŞLIKLI TASLAK RAPOR KABUL EDİLDİ

Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi (AKPM) üyesi Alman Parlamenter Joachim Hörster tarafından hazırlanan taslak Kıbrıs raporu 1 Ekim 2007 tarihinde AKPM Siyasi İşler Komitesi’ne sunuldu. Raporun giriş bölümünde Kıbrıs’ın AB’deki tek bölünmüş ve Avrupa’da bölünmüş son ülkelerden biri olduğu vurgulanıyor. Bu çerçevede, söz konusu raporun amacının; AKPM önerilerinin uygulanmasının izlenmesi ve Kıbrıs’ta kalıcı çözüme ulaşılması bağlamında iki tarafın da uzlaşısıyla oluşturulabilecek yeni önerilerin değerlendirilmesi olduğu belirtiliyor. Aynı zamanda AKPM’nin çalışmalarının Kıbrıs’ta kapsamlı çözüme yönelik Birleşmiş Milletler (BM) çabalarını desteklemeye yönelik olduğu ve çözümün 2004 yılındaki genişlemeden sonra da, BM kapsamında sağlanabileceği ifade ediliyor. Raporda son olarak, AKPM başkanı Rene van der Linden’in 18-22 Şubat 2007 tarihlerinde Kıbrıs’a yaptığı ziyaret doğrultusunda, kalıcı çözüm için iki taraf arasında karşılıklı diyaloğun geliştirilmesi gerektiği ve AKPM’nin de bunun için gerekli ortamı sağlayabileceği belirtiliyor.