İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
1-7 EKİM 2007

FRANSA AB DÖNEM BAŞKANLIĞI ÖNCELİKLERİNİ AÇIKLADI

AB Konseyi Dönem Başkanlığı’nı 2008 yılının ikinci yarısında devralacak olan Fransa, dönem başkanlığı süresince öncelik vereceği konuları belirledi. Fransa’nın Avrupa İşlerinden Sorumlu Bakanı Jean-Pierre Jouyet, Paris’te yaptığı açıklamada, dönem başkanlığının “Fransa’nın Avrupa’ya geri dönüşü” ve Avrupa projesine ciddi anlamda hız kazandırılması açısından önemli bir dönem olacağını belirtti. Fransa Dönem Başkanlığı’nın ilk olarak ele alacağı konular arasında Reform Antlaşması’nın öngörüldüğü üzere 1 Ocak 2009 tarihinde yürürlüğe girmesi ve  Fransa’nın yeni Antlaşmayı ilk onaylayan ülkelerden biri olarak örnek teşkil etmesi yer alıyor. Bu kapsamda, Antlaşmanın yeni hükümleri ile ilgili hazırlık çalışmalarının başlatılarak Daimi AB Başkanlığı, Dışişleri ve Güvenlik politikasından sorumlu AB Yüksek Temsilcisi’nin belirlenmesi, Ortak Tarım Politikası Sağlık Kontrolü, AB bütçesi ve 2013 yılından sonra AB politikalarının geleceği konularının ele alınması öngörülüyor. Bu çerçevede, Avrupa Komisyonu’nun Ortak Tarım Politikası’na ilişkin önerilerini Mayıs 2008 tarihinde sunmasının ardından Fransa Dönem Başkanlığı sırasında bir karara varılması bekleniyor. Bütçenin gözden geçirilmesi ve  AB politikalarının geleceğine ilişkin görüşlerin ise en geç 2009 yılı başında ortaya koyulması amaçlanıyor.

Fransa Cumhurbaşkanı Nicholas Sarkozy tarafından önerilen “Akil Adamlar Komitesi” ile AB’nin geleceği konusunda daha etkin bir rol oynamak isteyen Fransa, teknik alanda göç, enerji, çevre ve savunma politikalarına öncelik verecek. Ayrıca, Fransa, somut projelerle bir Avrupa ruhu oluşturmaya çalışacak. Erasmus değişim programının akademik çevrelerle sınırlandırılmayarak iş dünyasında her yaş grubuna hitap edecek şekilde genişletilmesi; orman yangınları gibi doğal afetlerle mücadelede sivil kriz yönetiminin oluşturulması ise düşünülen somut projeler arasında yer alıyor. Ayrıca, AB genelinde çocuk kaçırmalarına karşı bir uyarı sisteminin oluşturulması, işgücü piyasasında entegrasyon ve sosyal dışlanmayla mücadele özel önem verilecek konular olarak belirlendi.

Dış ilişkiler alanında, AB’nin küresel bir aktör olarak ortaklarıyla göç, çevre ve fikri mülkiyet alanındaki çalışmalarını hızlandırması, kalkınma finansmanı ve yoksullukla mücadele konuları öne çıkarken, Fransa Dönem Başkanlığı’nda kültürel faaliyetlere hız verileceği ifade ediliyor. Bunun yanı sıra, 2008 yılının ilk yarısında Cumhurbaşkanı Sarkozy ve Başbakan François Fillon’un AB başkentlerini ziyaret etmesi, Paris’te Fransa Dönem Başkanı Genel Sekreterliği’nin kurulması ve Fransa AB Daimi Temsilciliği’nin güçlendirilmesi öngörülüyor.