İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
1-7 EKİM 2007

AB ADALET BAKANLARI GAYRİ RESMİ TOPLANTISI TAMAMLANDI

AB Adalet ve İçişleri Bakanları gayri resmi toplantısı AB Dönem Başkanı Portekiz’in başkenti Lizbon’da 1-2 Kasım 2007 tarihinde düzenlendi. Toplantıda başta e-adalet ve çocukların korunması olmak üzere, adalet sistemine ilişkin birçok konu ele alındı.

Avrupa adalet sisteminin hızla ilerleyen teknolojik gelişmeler karşısında çağa ayak uydurmasını amaçlayan e-adalet konusunda, AB Adalet ve İçişleri Bakanları, adalet alanının öncelikli yasama konusu olarak belirlenmesine karar verdi. Prototip bir ‘Avrupa e-adalet portalı’ modelinin sunulduğu toplantıda, ulusal düzeyde uygulanabilecek elektronik adalet hizmetlerinin örnekleri sunuldu. Toplantıya Türkiye adına katılan Adalet Bakanı Mehmet Ali Şahin, Türkiye’de yedi yıl önce başlatılan “Ulusal Yargı Ağı Projesi” kapsamında vatandaşların duruşma tarihleri ve dosyaların içeriklerine ilişkin bilgiye kolayca ulaşabildiklerini belirtti.

Toplantıda çocukların korunması konusu da ele alındı. Bu kapsamda AB Adalet ve İçişleri Bakanları, AB çapında esnek bir çocuk kaçırma uyarı sistemi kurulmasına karar verdi. Toplantıda ayrıca sanal ortamda çocuklara karşı işlenen suçlar ile mücadeleye ilişkin AB mevzuatının tüm üye devlet ve aday ülkeler tarafından imzalanması ve uygulanması konusunda bir prensip karar alındı.